LXPanel

Z LXDE.org
Wersja z dnia 18:33, 14 cze 2011 autorstwa Vipkoza (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „{{Infobox component| name= |image= LXPanel menu.png |image description= |developer= LXDE Team |version= 0.5.6 |date= 20 July, 2010 |birth= |genre= Panel |license= G…”)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
LXPanel menu.png
Twórca LXDE Team
Ostatnia wersja 0.5.6 (from 20 July, 2010)
Rodzaj Panel
Licencja GNU General Public License
Strona domowa lxde.org

LXPanel to standardowy panel w LXDE. Generuje on menu dla zainstalowanych programów z plików *.desktop. Można go edytować przez preferencje z GUI, wiec nie trzeba edytować plików konfiguracyjnych.


Ważne informacje

 • Ostrzeżenie: chociaż LXPanel pochodzi od fbpanel, to w tym momencie bardzo się one różnią. Zarówno w budowie, jak i w konfiguracji. Dlatego nie należy używać plików konfiguracyjnych od fbpanel.
 • Podstawową konfigurację można przeprowadzić przez okno dialogowe z interfejsem GUI. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na panelu i przejść do ustawień. Proszę korzystać z GUI, zamiast edytować pliki konfiguracyjne, chyba że jest to naprawdę konieczne.
 • Format plików konfiguracyjnych uległ zmianie w wersji 3.5. Proszę nie mieszać tych plików ze starszymi wersjami.

Lokalizacje plików

 • Pliki konfiguracyjne w LXPanel znajdują się w katalogu ~/.config/lxpanel/<Nazwa profilu>.
 • W LXDE używamy innej nazwy profilu. Więc jest to ~/.config/lxpanel/LXDE. Dzięki temu zmiana konfiguracji w LXDE, nie będzie miała wpływu na inne środowiska graficzne.
 • Jeżeli brakuje plików konfiguracyjnych, to system załaduje pliki z katalogu /usr/share/lxpanel/profile/<Nazwa profilu>.

Główny plik konfiguracyjny

Plik 'config' jest głównym plikiem konfiguracyjnym i jest podobny do przykładu poniżej:

[Command]
FileManager=pcmanfm %s
Terminal=xterm -e
LogoutCommand=
FileManager
Menadżer plików używany do otwierania folderów przez aplety z panelu.
Terminal
Emulator terminala używany, gdy któryś z apletów go potrzebuje
LogoutCommand
Program uruchamiany po wybraniu z panelu opcji 'Wyloguj'


Panele

Pliki określające wygląd paneli znajdują się w ~/.config/lxpanel/<Profil>/panels. Domyślny plik konfiguracyjny wygląda tak:

# lxpanel <profile> config file. Manually editing is not recommended.
# Use preference dialog in lxpanel to adjust config when you can.

# Global section: defines appearance and behavior of this panel.
Global {
  edge=bottom  # The edge this panel attaches to
  allign=left  # alignment: left/center/right
  margin=0    # margin: margin to the edge of the whole screen
  widthtype=percent  # percent/pixel
  width=100   # width of the panel: The unit used here is according to widthtype.
  height=26   # height of the panel
  transparent=0 # use (pseudo-)transparent background: on=1, off=0
  tintcolor=#000000 # color blended with the backgroud when transparency is used.
  alpha=0  # alpha value used to blend tintcolor with background.
  setdocktype=1  # ask the window manager to treat the panel as a dock.
  setpartialstrut=1 # ask the window manager to reserve the space for the panel and not to cover it with maximized windows
  usefontcolor=1  # use customize colors for the text instead of that defined in system theme.
  fontcolor=#ffffff  # color of text on the panel (Currently this is only supported by clock applet)
  background=1  # use customize image to draw the background of the panel. (cannot be used with transparent)
  backgroundfile=/usr/share/lxpanel/images/background.png # The image file used.
}


# Configuration of various applets
# Basic syntax:
# Plugin {
#  type=<plugin type>
#  expand=0  (optional, mainly used in "taskbar" and "space" applets.
#        expand=1 will stretch the applet to fill all available spaces)
#  Config {
#   ...
#  }
# }


Plugin {
  type = space
  Config {
    Size=2
  }
}

Plugin {
  type = menu
  Config {
    # image must be set
    image=/usr/share/lxpanel/images/my-computer.png
    # name is optional
    # it may be set to the name of a *.directory file in /usr/share/desktop-directories to get a localised label
    # eg. name=lxde-menu-applications.directory
    name=Label
    # tint may be set to an X11 colour name or a hex value,
    # see http://library.gnome.org/devel/gdk/unstable/gdk-Colormaps-and-Colors.html#gdk-color-parse
    # The default is blue; black disables tinting.
    tint=red
    system {
    }
    separator {
    }
    item {
      command=run
    }
    separator {
    }
    item {
      image=gnome-logout
      command=logout
    }
  }
}

Plugin {
  type = launchbar
  Config {
    Button {
      id=pcmanfm.desktop
    }
    Button {
      id=gnome-terminal.desktop
    }
    Button {
      id=firefox.desktop
    }
  }
}

Plugin {
  type = space
  Config {
    Size=4
  }
}

Plugin {
  type = wincmd
  Config {
    Button1=iconify
    Button2=shade
  }
}

Plugin {
  type = space
  Config {
    Size=4
  }
}

Plugin {
  type = pager
}

Plugin {
  type = space
  Config {
    Size=4
  }
}

Plugin {
  type = taskbar
  expand=1
  Config {
    tooltips=1
    IconsOnly=0
    AcceptSkipPager=1
    ShowIconified=1
    ShowMapped=1
    ShowAllDesks=0
    UseMouseWheel=1
    UseUrgencyHint=1
    FlatButton=0
    MaxTaskWidth=150
    spacing=1
  }
}

Plugin {
  type = netstat
}

Plugin {
  type = cpu
}

Plugin {
  type = tray
}

Plugin {
  type = dclock
  Config {
    ClockFmt=%R
    TooltipFmt=%A %x
    BoldFont=0
  }
}


GNOME- Dwa panele

LXPanel może obsługiwać wiele paneli. W poniższym linku znajdziesz pliki konfiguracyjne, naśladujące dwa panele z GNOME. http://lxde.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=lxde/lxpanel;a=tree;f=data/two_panels;hb=HEAD

Naprawa pustego menu w LXPanel

Jeżeli po wejściu w menu nic się nie wyświetla, to możesz użyć poniższego skryptu, aby to naprawić:

#!/bin/bash

killall lxpanel
file=`find ~/.cache/menus -name "*" -type f`
rm ${file}
lxpanel -p LXDE &

Skrypt ten zabije proces lxpanel, usunie cache menu i uruchomi proces lxpanel ponownie. Testowane na wersji 0.3.99/0.3.999.

Testowanie

Tutaj można znaleźć specjalne informacje dla LXPanel. Ogólne informacje na temat testowania możesz znaleźć w kategorii Testy.

Adresy

Opcje kompilacji

 ./autogen.sh
 ./configure
 make
 make install

Będziesz potrzebować menu-cache z repozytorium LXDE, aby skompilować LXPanel.

Naprawa ikony gxine w menu

Otwórz plik /usr/share/applications/gxine.desktop:

# nano /usr/share/applications/gxine.desktop

Usuń linie::

x-content/video-svcd
x-content/video-vcd

Zmień wartość "Categories":

Categories=AudioVideo;Player;TV;

gxine znajduje się teraz w menu

Tylko ikony

Istnieje możliwość zmienienia panelu w bardzo minimalistyczny, wyświetlający tylko ikony, zamiast kart. Aby to zrobić należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na statycznej części panelu, otworzyć ustawienia, zaznaczyć opcję "Tylko ikony" i nacisnąć "Zamknij".

Zewnętrzne linki