Allmän Information

Från LXDE.org
Hoppa till: navigering, sök

Systemkrav

Jämfört med andra moderna skrivbordsmiljöer är systemkraven för LXDE mycket låga, en vanlig PC tillverkad efter år 1999 har inga som helst problem med att köra LXDE.

Kompabilitet

LXDE fungerar på de flesta POSIX-kompatibla system med X11 installerat. Huvudplattform är dock förnärvarande GNU/Linux men FreeBSD fungerar utmärkt. Om du installerar LXDE på ett system som inte anses fungerar eller löser eventuella problem som är dokumenterande bör du kontakta en utvecklare eller använda uppgiftsspåraren.

Linuxspecifika funktioner, komponent för komponent (dessa kan avaktiveras)

Vissa funktioner i LXDE är endast avsedda för GNU/Linux och kan avaktivera vid byggnationen av komponenten, på detta vis kan komponenterna användas på andra grundsystem än GNU/Linux. Läs mer i ./configure --help för anktuell komponent.

PCManFM - filhanteraren

DBus och HAL (hardware abstraction layer): HAL används för volymmontering och för att hantera flyttbara enheter.

Detta kan stängas av, då kan förvisso inte montering/avmontering eller utmatning genomföras i PCManFM. (I och med 6.0, har FreeBSD stöd för HAL)

LXPanel - skrivbordspanel

  • Insticksmoduler
    • netstat: Övervakar Internetanslutningen och tillhandahåller inställningar för trådlösa anslutningar via LXNM.
    • netstatus: En annan nätverksövervakare, porterad från gnome-panel. Kan vara linuxspecifik.
    • volumealsa: Volymkontroll via ALSA. I LXPanel finns en annan insticksmodul som kallas "volym" och använder OSS-gränssnittet, denna är inte linuxspecifik.
    • batt: Batteriövervakning via Linux ACPI, helt linuxspecifikt.

LXSession Lite- sessionshanterare

DBus och HAL: HAL används i utloggningshanteringen för t.ex. vänteläge, omstart och avstängning av systemet. Att logga ut från sessionen fungerar dock utan problem även utan DBUS och HAL. (I och med 6.0, har FreeBSD stöd för HAL)

LXTask - aktivitetshanterare

Denna komponent är ursprungligen en del av aktivitetshanteraren i XFCE4 som är klarlagt linuxspecifik. Om du känner till hur den kan göras systemoberoende eller åtminstone portad till andra system vill utvecklingsgruppen veta detta, använd uppgiftsspåraren eller kontakta en utvecklare.

Andra delar

Övriga delar av LXDE ska fungera utan problem på de flesta POSIX-kopatibla system. Om du stöter på några problem ska dessa rapporteras som fel i LXDE felspårare (på engelska).