Skillnad mellan versioner av "Översättning med Poedit"

Från LXDE.org
Hoppa till: navigering, sök
(Ny sida: =translate *.po files with Poedit= This is a description how to translate LXDE components with Poedit. It is not complete and may be wrong at some places edit when I missed something import...)
 
(Att översätta)
 
(En mellanliggande version av en annan användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
=translate *.po files with Poedit=
+
=Översättning med Poedit=
This is a description how to translate LXDE components with Poedit. It is not complete and may be wrong at some places edit when I missed something important or even said something wrong (hope not ;)).
+
Detta är en generell guide till hur man hanterar översättning av .po-filer med Poedit, ett alternativ bland många andra när det kommer till att översätta för LXDE och andra projekt.
 
+
Lägg till och dra ifrån där det behövs, uppdatera gärna den engelska originaltexten med.
==Install Poedit==
 
Of course we need Poedit, so just install it (as root).
 
  
 +
==Installera Poedit==
 +
Distribution för distribution, lägg till de du känner till lösningen för.
 
Archlinux:
 
Archlinux:
 
   pacman -Sy poedit
 
   pacman -Sy poedit
  
Debian/Ubuntu:
+
Debian/Ubuntu och förmodligen andra Debianbaserade distributioner:
 
   aptitude install poedit
 
   aptitude install poedit
  
Please add the command for your Distro
+
==Att översätta==
 +
I det här exemplet kommer vi att översätta LXMusic. (För översättning av annat program räcker det att ändra sökvägen)
  
==Translating==
+
===Ny översättning baserad på mall (*.pot)===
In this example we are going to translate LXMusic (Just change the path for another Program).
+
Om det inte redan finns en översättning för ditt språk ska du utgå ifrån en så kallad mallfil, dessa slutar på ''.pot''.
 
 
===Open a *.pot file===
 
 
This way when there is no yourlanguage.po file. Click on File->New catalog from POT file, navigate to ./lxde/lxmusic/po and open lxmusic.pot with Poedit and open the file. Now insert the wanted informations (if you want) and click OK. Now you have to choose the *.po file which will be generated. Please name it like de_DE.po/es_ES.po/zh_TW.po/... .
 
This way when there is no yourlanguage.po file. Click on File->New catalog from POT file, navigate to ./lxde/lxmusic/po and open lxmusic.pot with Poedit and open the file. Now insert the wanted informations (if you want) and click OK. Now you have to choose the *.po file which will be generated. Please name it like de_DE.po/es_ES.po/zh_TW.po/... .
  
Rad 22: Rad 21:
 
This way when you want to edit an existing yourlanguage.po file. Click on File->Open navigate to ./lxde/lxmusic/po and open lxmusic.po with Poedit and open the file.
 
This way when you want to edit an existing yourlanguage.po file. Click on File->Open navigate to ./lxde/lxmusic/po and open lxmusic.po with Poedit and open the file.
  
===Start translating===
+
===Börja översätta===
You should see something like this (If it doesn't check Menu->View).
+
Du borde se något liknande bilden nedan. Om inte, kontrollera inställningarna i Menu->View.
  
 
[[Image:Poedit-mainscreen.png|550px]]
 
[[Image:Poedit-mainscreen.png|550px]]
  
Here is a explanation of what you see.
+
Här följer en förklaring av vad det är du ser.
  
 
[[Image:Poedit-mainscreen-explanations.png|550px]]
 
[[Image:Poedit-mainscreen-explanations.png|550px]]
  
Now we start translating. Simply select the strings you want to translate by click on them and insert the translation in the empty box under the original text (look at the Image). Go on like this until you are ready.
+
Låt oss börja översätta. Välj strängen du vill översätta genom att helt enkelt klicka på den. För därefter in översättningen i den tomma rutan under originaltexten (se bilden). Upprepa förfarandet tills du är klar.
 +
 
 +
Tips: Håll ned <Ctrl> och tryck på UPP- eller NED-pilarna för att röra dig mellan strängarna.
  
(hint: ctrl+up/down arrow moves between the strings)
 
  
 
===Fuzzy translations===
 
===Fuzzy translations===

Nuvarande version från 20 juni 2009 kl. 21.09

Översättning med Poedit

Detta är en generell guide till hur man hanterar översättning av .po-filer med Poedit, ett alternativ bland många andra när det kommer till att översätta för LXDE och andra projekt. Lägg till och dra ifrån där det behövs, uppdatera gärna den engelska originaltexten med.

Installera Poedit

Distribution för distribution, lägg till de du känner till lösningen för. Archlinux:

 pacman -Sy poedit

Debian/Ubuntu och förmodligen andra Debianbaserade distributioner:

 aptitude install poedit

Att översätta

I det här exemplet kommer vi att översätta LXMusic. (För översättning av annat program räcker det att ändra sökvägen)

Ny översättning baserad på mall (*.pot)

Om det inte redan finns en översättning för ditt språk ska du utgå ifrån en så kallad mallfil, dessa slutar på .pot. This way when there is no yourlanguage.po file. Click on File->New catalog from POT file, navigate to ./lxde/lxmusic/po and open lxmusic.pot with Poedit and open the file. Now insert the wanted informations (if you want) and click OK. Now you have to choose the *.po file which will be generated. Please name it like de_DE.po/es_ES.po/zh_TW.po/... .

Open a *.po file

This way when you want to edit an existing yourlanguage.po file. Click on File->Open navigate to ./lxde/lxmusic/po and open lxmusic.po with Poedit and open the file.

Börja översätta

Du borde se något liknande bilden nedan. Om inte, kontrollera inställningarna i Menu->View.

Poedit-mainscreen.png

Här följer en förklaring av vad det är du ser.

Poedit-mainscreen-explanations.png

Låt oss börja översätta. Välj strängen du vill översätta genom att helt enkelt klicka på den. För därefter in översättningen i den tomma rutan under originaltexten (se bilden). Upprepa förfarandet tills du är klar.

Tips: Håll ned <Ctrl> och tryck på UPP- eller NED-pilarna för att röra dig mellan strängarna.


Fuzzy translations

A translation can be marked as fuzzy, a fuzzy translation can originate from more or less two sources. The first one being yourself - or one of your peers. If a string is roughly translated and needs more attention it's wise to mark it fuzzy to make it easy to find and review. The second source for fuzzy strings are msgmerge or something similar, when mergin an old translation with an updated template (.pot) msgmerge will note updated english strings with fuzzy to notify the translator to review the translations.

Do not leave fuzzy strings in translations considered done!

Fuzzy-button.png

Fuzzy-translations.png

Edit Comment

For editing/making a comment simply click on the edit button (next to fuzzy button) and insert a comment in the Window which will appear.

Edit-comment.png

You easily can see if a translation contains a comment by the comment icon in front of the original text in the mainview.

Comment-symbol.png

What have I changed

To check what you have changed look for lines with a star in front of the original text.

Changed-symbol.png

Save the translation

To save the .*po file just Click on File->Save.