Skillnad mellan versioner av "Allmän Information"

Från LXDE.org
Hoppa till: navigering, sök
(Ny sida: ==System Requirements== Compared with other contemporary modern desktops, the system requirements of LXDE is quite low. A personal computer produced in 1999 can handle it well. ==Compatibi...)
 
Rad 1: Rad 1:
==System Requirements==
+
==Systemkrav==
Compared with other contemporary modern desktops, the system requirements of LXDE is quite low. A personal computer produced in 1999 can handle it well.
+
Jämfört med andra moderna skrivbordsmiljöer är systemkraven för LXDE mycket låga, en vanlig PC tillverkad efter år 1999 har inga som helst problem med att köra LXDE.
  
 
==Compatibility==
 
==Compatibility==
 
LXDE can run on most [http://en.wikipedia.org/wiki/POSIX POSIX] systems with [http://en.wikipedia.org/wiki/X11 X11] installed. Currently Linux is the main platform supported. FreeBSD is also tested. Other Unix-like systems should be supported as well, but not yet well-tested. So help is needed. If you have successfully installed LXDE on other systems or have patches for them, post it on the [http://sourceforge.net/tracker/?group_id=180858 issue tracker] please.
 
LXDE can run on most [http://en.wikipedia.org/wiki/POSIX POSIX] systems with [http://en.wikipedia.org/wiki/X11 X11] installed. Currently Linux is the main platform supported. FreeBSD is also tested. Other Unix-like systems should be supported as well, but not yet well-tested. So help is needed. If you have successfully installed LXDE on other systems or have patches for them, post it on the [http://sourceforge.net/tracker/?group_id=180858 issue tracker] please.
  
===Linux only features in each components (Optional, can be disabled)===
+
===Linuxspecifika funktioner, komponent för komponent (dessa kan avaktiveras)===
Some of the features of LXDE are Linux-only. '''You can disable them during compilation with configure options. So LXDE can be compiled perfectly on other systems. Do ./configure --help for more info.'''
+
Vissa funktioner i LXDE är endast avsedda för GNU/Linux och kan avaktivera vid byggnationen av komponenten, på detta vis kan komponenterna användas på andra grundsystem än GNU/Linux. Läs mer i ''./configure --help'' för anktuell komponent.
  
====PCManFM - file manager====
+
====[[PCManFM]] - filhanteraren====
* '''DBus and HAL (hardware abstraction layer)''': HAL is used for volume mounting and management of removable devices.
+
* '''DBus och HAL''' (hardware abstraction layer): HAL används för volymmontering och för att hantera flyttbara enheter.
**This is optional and can be turned off. However, with HAL disabled, PCManFM cannot mount removable devices. ('''Since 6.0, HAL is supported by FreeBSD''')
+
**Detta kan stängas av, då kan förvisso inte montering/avmontering eller utmatning genomföras i PCManFM. (''I och med 6.0, har [[FreeBSD]] stöd för HAL'')
  
====LXPanel - desktop panel====
+
====[[LXPanel]] - skrivbordspanel====
*'''netstat plugin''': Monitor internet connections and provide easy access to wireless connections via LXNM.
+
*Insticksmoduler
*'''netstatus plugin''': Mnother network monitor ported from gnome-panel. It might be Linux only.
+
**''netstat'': Övervakar Internetanslutningen och tillhandahåller inställningar för trådlösa anslutningar via LXNM.
*'''volumealsa plugin''': Volume control via ALSA. In LXPanel there is another volume control plugin called "volume" using OSS interface. It's not Linux-only.
+
**''netstatus'': En annan nätverksövervakare, porterad från gnome-panel. Kan vara linuxspecifik.
*'''batt plugin''': Battery monitor using Linux ACPI. Currently it's Linux-only.
+
**''volumealsa'': Volymkontroll via ALSA. I LXPanel finns en annan insticksmodul som kallas "volym" och använder OSS-gränssnittet, denna är inte linuxspecifik.
 +
**''batt'': Batteriövervakning via Linux ACPI, helt linuxspecifikt.
  
====LXSession / LXSession Lite - session manager====
+
====[[LXSession|LXSession Lite]]- sessionshanterare====
* '''DBus and HAL''': HAL is used in the logout dialog of the session manager for some functions, like "Suspend", "Hibernate", "Reboot", and "Power off". Without this, LXSession can only do "Logout".
+
''DBus och HAL'': HAL används i utloggningshanteringen för t.ex. vänteläge, omstart och avstängning av systemet. Att logga ut från sessionen fungerar dock utan problem även utan DBUS och HAL. (''I och med 6.0, har [[FreeBSD]] stöd för HAL'')
  
====LXTask - task manager====
+
====[[LXTask]] - aktivitetshanterare====
*This is derived from XFCE4 task manager, which is known to be Linux only. If you know how to patch it and make it work on other systems, please contact the developers, or post the patch in the [http://sourceforge.net/tracker/?group_id=180858 issue tracker].
+
Denna komponent är ursprungligen en del av aktivitetshanteraren i XFCE4 som är klarlagt linuxspecifik. Om du känner till hur den kan göras systemoberoende eller åtminstone portad till andra system vill utvecklingsgruppen veta detta, använd [http://sourceforge.net/tracker/?group_id=180858 uppgiftsspåraren] eller kontakta en utvecklare.
  
====Other parts====
+
====Andra delar====
*Other parts of LXDE should run perfectly on most of the POSIX systems without problems. If you find any incompatibility, file bug reports in the [http://sourceforge.net/tracker/?group_id=180858 bug tracker].
+
Övriga delar av LXDE ska fungera utan problem på de flesta POSIX-kopatibla system. Om du stöter på några problem ska dessa rapporteras som fel i LXDE [http://sourceforge.net/tracker/?group_id=180858 felspårare] (på engelska).
  
 
[[Kategori:LXDE]]
 
[[Kategori:LXDE]]

Versionen från 10 januari 2009 kl. 15.25

Systemkrav

Jämfört med andra moderna skrivbordsmiljöer är systemkraven för LXDE mycket låga, en vanlig PC tillverkad efter år 1999 har inga som helst problem med att köra LXDE.

Compatibility

LXDE can run on most POSIX systems with X11 installed. Currently Linux is the main platform supported. FreeBSD is also tested. Other Unix-like systems should be supported as well, but not yet well-tested. So help is needed. If you have successfully installed LXDE on other systems or have patches for them, post it on the issue tracker please.

Linuxspecifika funktioner, komponent för komponent (dessa kan avaktiveras)

Vissa funktioner i LXDE är endast avsedda för GNU/Linux och kan avaktivera vid byggnationen av komponenten, på detta vis kan komponenterna användas på andra grundsystem än GNU/Linux. Läs mer i ./configure --help för anktuell komponent.

PCManFM - filhanteraren

 • DBus och HAL (hardware abstraction layer): HAL används för volymmontering och för att hantera flyttbara enheter.
  • Detta kan stängas av, då kan förvisso inte montering/avmontering eller utmatning genomföras i PCManFM. (I och med 6.0, har FreeBSD stöd för HAL)

LXPanel - skrivbordspanel

 • Insticksmoduler
  • netstat: Övervakar Internetanslutningen och tillhandahåller inställningar för trådlösa anslutningar via LXNM.
  • netstatus: En annan nätverksövervakare, porterad från gnome-panel. Kan vara linuxspecifik.
  • volumealsa: Volymkontroll via ALSA. I LXPanel finns en annan insticksmodul som kallas "volym" och använder OSS-gränssnittet, denna är inte linuxspecifik.
  • batt: Batteriövervakning via Linux ACPI, helt linuxspecifikt.

LXSession Lite- sessionshanterare

DBus och HAL: HAL används i utloggningshanteringen för t.ex. vänteläge, omstart och avstängning av systemet. Att logga ut från sessionen fungerar dock utan problem även utan DBUS och HAL. (I och med 6.0, har FreeBSD stöd för HAL)

LXTask - aktivitetshanterare

Denna komponent är ursprungligen en del av aktivitetshanteraren i XFCE4 som är klarlagt linuxspecifik. Om du känner till hur den kan göras systemoberoende eller åtminstone portad till andra system vill utvecklingsgruppen veta detta, använd uppgiftsspåraren eller kontakta en utvecklare.

Andra delar

Övriga delar av LXDE ska fungera utan problem på de flesta POSIX-kopatibla system. Om du stöter på några problem ska dessa rapporteras som fel i LXDE felspårare (på engelska).