Skillnad mellan versioner av "Arch Linux"

Från LXDE.org
Hoppa till: navigering, sök
(Ny sida: ==Install LXDE with pacman== Most of the latest LXDE packages are already in community repo of ArchLinux and maintained by trusted users. The rest might be found in AUR. (The compability o...)
 
 
(6 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
==Install LXDE with pacman==
+
== Installera LXDE med hjälp av pacman ==
 +
De flesta LXDE-komponenterna finns redan i ett väl uppdaterat community-förråd. Resterande delar finns i AUR. (Att saker fungerar i Arch är garanterat i och med att huvudutvecklaren av LXDE använder just Arch)
  
Most of the latest LXDE packages are already in community repo of ArchLinux and maintained by trusted users. The rest might be found in AUR. (The compability of LXDE and ArchLinux is guaranteed since the lead developer of this project is using Arch.)
+
Lägg till community-förrådet i filen /etc/pacman.conf. Pacman har bra instruktioner i [http://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman ArchWiki].
 
+
När förrådet har lagts till ska följande kommando utföras.
Please add community repo to your /etc/pacman.conf. If you have problems, read the [http://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman ArchWiki]. There are nice articles for pacman.
+
pacman -Sy lxde
After adding community repository, execute the following commands with root access.
 
  
pacman -Sy lxde
+
Om du saknar något paket kan du söka i AUR med "yaourt".
  
For file managers to work, fam (file alteration monitor) daemon is needed. The beginner guide on ArchWiki also instruct the users to add "fam" to the DAEMON() list. However, fam is known to be quite problematic, and has some defects. So, it's gradually replaced by another "compatible" program, gamin in other distros. In Arch, however, fam is still used by default. Replacing fam with gamin is highly recommended. (Some users of other distros reported some problems with gamin, but it's quite rare.) The gamin package and fam are binary-compatible, and can be used interchangeably without breaking the system.
+
=== fam eller gamin ===
 +
För att filhanterare ska fungera krävs fam (file alteration monitor, ungefär filändringsövervakare). I nybörjarinstruktionen till ArchLinux ombeds användaren att lägga till fam till DAEMON()-listan (/etc/rc.conf) det har dock visat sig att fam har en del problem och därför ersätts den gradvis med gamin i andra distributioner. fam och gamin är helt kompatibla är det valfritt hur du vill göra.
  
 +
För att installera gamin använd följande kommando.
 
  pacman -S gamin
 
  pacman -S gamin
Then you'll see some errors telling you that's it conflicts with fam. It's generally safe to remove fam once gamin is available. After you removed fam, don't forget to remove it from the DAEMON list in /etc/rc.conf. Gamin doesn't require a system-wide daemon running as root. It runs as general users on demand, so no manual configuration is needed.
+
(fam måste tas bort, man kan inte har både gamin och fam igång på samma system, detta kommer pacman att varna för. När du raderat fam, glöm inte att ta bort det ur DAEMON()-listan i /etc/rc.conf. Gamin behöver inte läggas till här.)
 
 
If some latest packages are not available, search them in AUR with "yaourt".
 
 
 
==Configuration for Login Managers==
 
 
 
===GDM or KDM===
 
 
 
No manual configuration is needed. Just select LXDE from the available sessions listed by the display manager. If you don't see LXDE, restart your gdm or kdm, or reboot.
 
  
===SLIM===
+
== Hanterare för inlogging ==
 +
=== GDM och KDM ===
 +
Kräver inga särskilda inställningar, LXDE ska finnas som val i lista över fönsterhanterare. Saknas LXDE kan det krävas att du startar om gdm eller kdm.
  
With this display manager, some manual configuration is needed. Please refer to their [http://slim.berlios.de/manual.php official document] and write your /etc/slim.conf and ~/.xinitrc. The command you should put in your ~/.xinitrc to start LXDE is:
+
=== SLIM ===
 +
Denna inloggningshanterare kräver en del manuellt hanterade inställningar. Läs mer i deras [http://slim.berlios.de/manual.php dokumentation (på engelska)] och skapa din /etc/slim.conf och ~/.xinitrc. I ~/.xinitrc ska LXDE startas med:
 
  exec startlxde
 
  exec startlxde
  
===WDM===
+
=== WDM ===
 
+
Fyll på med information
Anyone know how to use it please edit this.
 
  
 
===XDM===
 
===XDM===
 
+
XDM använder filen .xsession i hemkatalogen (för att ställa in detta globalt kan filen /etc/X11/Xsession användas) för att bestämma vilken fönsterhanterare och skrivbordsmiljö som ska starta.
Put this line at the end of "~/.xinitrc".
+
Detta är ett minimikrav för att det ska fungera.
 +
#!/bin/sh
 
  exec startlxde
 
  exec startlxde
Be sure to comment all other entries.
 
  
===No display manager, use startx===
+
=== Utan inloggningshanterare, använd ''startx'' ===
 +
Kör följande kommando med administrationsrätt:
 +
update-alternatives --config x-session-manager
 +
Välj sedan startlxde för att nästa gång starta LXDE med kommandot startx.
  
Put this line at the end of "~/.xinitrc" or "/etc/X11/Xsession".
+
== Inställningar för lokalisering av tangentbord mm ==
  exec startlxde
+
* GDM or KDM: Inga särskilda inställningar krävs.
 +
* SLIM: I din ~/.xinitrc före "exec startlxde" lägger du följande:
 +
export LC_ALL=sv_SE.UTF-8
 +
export LANGUAGE=sv_SE.UTF-8
 +
  export LANG=sv_SE.UTF-8
 +
* WDM: ?
 +
* XDM: ?
  
==Configuration for locales and input method==
+
== Minimal Arch + LXDE-Installation (EJ KOMPLETT!!) ==
 +
* Installera Arch bassystem med cd:n Arch core installer.
 +
* Aktivera förrådet för community och kör sedan:
 +
pacman -Sy lxde xorg
 +
'''HÄR BEHÖVS MER INFORMATION OM VILKA PAKET SOM KRÄVS FÖR ATT X11 SKA FUNGERA!'''
  
*GDM or KDM: Setting locale is not needed.
 
*SLIM: put this in your ~/.xinitrc before "exec startlxde" to set locales.
 
zh_TW.UTF-8 (traditional Chinese, Taiwan) is my locale, please replace it with yours.
 
export LC_ALL=zh_TW.UTF-8
 
export LANGUAGE=zh_TW.UTF-8
 
export LANG=zh_TW.UTF-8
 
If you need to use input method, add those lines, too.
 
Please refer to the document of your input method. Here I use scim for example.
 
('''FIXME: Maybe we can use some im-switch compatible way here. Anyone know how to do it please fix this''')
 
export GTK_IM_MODULE=scim
 
export QT_IM_MODULE=xim
 
scim -d
 
  
==Minimal Arch + LXDE Installation==
+
[[Kategori:Linuxdistributioner]]
  
* Install Arch base system with Arch core installer cd.
+
[[de:Arch Linux]]
* Then, turn on the community repository, and do this:
+
[[en:Arch Linux]]
pacman -Sy lxde xorg
 
'''(FIXME: The list is not complete. Please add required packages to run X11 here.)'''
 
 
 
[[Kategori:LXDE]]
 
[[Kategori:Linuxdistributioner]]
 
[[Kategori:Inte översatt]]
 
 
[[es:Arch Linux]]
 
[[es:Arch Linux]]
 +
[[fr:Arch Linux]]
 +
[[zh:Arch Linux]]

Nuvarande version från 4 maj 2010 kl. 19.36

Installera LXDE med hjälp av pacman

De flesta LXDE-komponenterna finns redan i ett väl uppdaterat community-förråd. Resterande delar finns i AUR. (Att saker fungerar i Arch är garanterat i och med att huvudutvecklaren av LXDE använder just Arch)

Lägg till community-förrådet i filen /etc/pacman.conf. Pacman har bra instruktioner i ArchWiki. När förrådet har lagts till ska följande kommando utföras.

pacman -Sy lxde

Om du saknar något paket kan du söka i AUR med "yaourt".

fam eller gamin

För att filhanterare ska fungera krävs fam (file alteration monitor, ungefär filändringsövervakare). I nybörjarinstruktionen till ArchLinux ombeds användaren att lägga till fam till DAEMON()-listan (/etc/rc.conf) det har dock visat sig att fam har en del problem och därför ersätts den gradvis med gamin i andra distributioner. Då fam och gamin är helt kompatibla är det valfritt hur du vill göra.

För att installera gamin använd följande kommando.

pacman -S gamin

(fam måste tas bort, man kan inte har både gamin och fam igång på samma system, detta kommer pacman att varna för. När du raderat fam, glöm inte att ta bort det ur DAEMON()-listan i /etc/rc.conf. Gamin behöver inte läggas till här.)

Hanterare för inlogging

GDM och KDM

Kräver inga särskilda inställningar, LXDE ska finnas som val i lista över fönsterhanterare. Saknas LXDE kan det krävas att du startar om gdm eller kdm.

SLIM

Denna inloggningshanterare kräver en del manuellt hanterade inställningar. Läs mer i deras dokumentation (på engelska) och skapa din /etc/slim.conf och ~/.xinitrc. I ~/.xinitrc ska LXDE startas med:

exec startlxde

WDM

Fyll på med information

XDM

XDM använder filen .xsession i hemkatalogen (för att ställa in detta globalt kan filen /etc/X11/Xsession användas) för att bestämma vilken fönsterhanterare och skrivbordsmiljö som ska starta. Detta är ett minimikrav för att det ska fungera.

#!/bin/sh
exec startlxde

Utan inloggningshanterare, använd startx

Kör följande kommando med administrationsrätt:

update-alternatives --config x-session-manager

Välj sedan startlxde för att nästa gång starta LXDE med kommandot startx.

Inställningar för lokalisering av tangentbord mm

  • GDM or KDM: Inga särskilda inställningar krävs.
  • SLIM: I din ~/.xinitrc före "exec startlxde" lägger du följande:
export LC_ALL=sv_SE.UTF-8
export LANGUAGE=sv_SE.UTF-8
export LANG=sv_SE.UTF-8
  • WDM: ?
  • XDM: ?

Minimal Arch + LXDE-Installation (EJ KOMPLETT!!)

  • Installera Arch bassystem med cd:n Arch core installer.
  • Aktivera förrådet för community och kör sedan:
pacman -Sy lxde xorg

HÄR BEHÖVS MER INFORMATION OM VILKA PAKET SOM KRÄVS FÖR ATT X11 SKA FUNGERA!