Skillnad mellan versioner av "Arch Linux"

Från LXDE.org
Hoppa till: navigering, sök
(Minimal Arch + LXDE Installation)
(Install LXDE with pacman)
Rad 1: Rad 1:
==Install LXDE with pacman==
+
==Installera LXDE med hjälp av pacman==
 +
De flesta LXDE-komponenterna finns redan i ett väl uppdaterat community-förråd. Resterande delar finns i AUR. (Att saker fungerar i Arch är garanterat i och med att huvudutvecklaren av LXDE använder just Arch)
  
Most of the latest LXDE packages are already in community repo of ArchLinux and maintained by trusted users. The rest might be found in AUR. (The compability of LXDE and ArchLinux is guaranteed since the lead developer of this project is using Arch.)
+
Lägg till community-förrådet i filen /etc/pacman.conf. Pacman har bra instruktioner i [http://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman ArchWiki].
 
+
När förrådet har lagts till ska följande kommando utföras.
Please add community repo to your /etc/pacman.conf. If you have problems, read the [http://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman ArchWiki]. There are nice articles for pacman.
+
pacman -Sy lxde
After adding community repository, execute the following commands with root access.
 
  
pacman -Sy lxde
+
Om du saknar något paket kan du söka i AUR med "yaourt".
  
For file managers to work, fam (file alteration monitor) daemon is needed. The beginner guide on ArchWiki also instruct the users to add "fam" to the DAEMON() list. However, fam is known to be quite problematic, and has some defects. So, it's gradually replaced by another "compatible" program, gamin in other distros. In Arch, however, fam is still used by default. Replacing fam with gamin is highly recommended. (Some users of other distros reported some problems with gamin, but it's quite rare.) The gamin package and fam are binary-compatible, and can be used interchangeably without breaking the system.
+
===fam eller gamin===
 +
För att filhanterare ska fungera krävs fam (file alteration monitor, ungefär filändringsövervakare). I nybörjarinstruktionen till ArchLinux ombeds användaren att lägga till fam till DAEMON()-listan (/etc/rc.conf) det har dock visat sig att fam har en del problem och därför ersätts den gradvis med gamin i andra distributioner. fam och gamin är helt kompatibla är det valfritt hur du vill göra.
  
 +
För att installera gamin använd följande kommando.
 
  pacman -S gamin
 
  pacman -S gamin
Then you'll see some errors telling you that's it conflicts with fam. It's generally safe to remove fam once gamin is available. After you removed fam, don't forget to remove it from the DAEMON list in /etc/rc.conf. Gamin doesn't require a system-wide daemon running as root. It runs as general users on demand, so no manual configuration is needed.
+
(fam måste tas bort, man kan inte har både gamin och fam igång på samma system, detta kommer pacman att varna för. När du raderat fam, glöm inte att ta bort det ur DAEMON()-listan i /etc/rc.conf. Gamin behöver inte läggas till här.)
 
 
If some latest packages are not available, search them in AUR with "yaourt".
 
  
 
==Hanterare för inlogging==
 
==Hanterare för inlogging==

Versionen från 10 januari 2009 kl. 00.49

Installera LXDE med hjälp av pacman

De flesta LXDE-komponenterna finns redan i ett väl uppdaterat community-förråd. Resterande delar finns i AUR. (Att saker fungerar i Arch är garanterat i och med att huvudutvecklaren av LXDE använder just Arch)

Lägg till community-förrådet i filen /etc/pacman.conf. Pacman har bra instruktioner i ArchWiki. När förrådet har lagts till ska följande kommando utföras.

pacman -Sy lxde

Om du saknar något paket kan du söka i AUR med "yaourt".

fam eller gamin

För att filhanterare ska fungera krävs fam (file alteration monitor, ungefär filändringsövervakare). I nybörjarinstruktionen till ArchLinux ombeds användaren att lägga till fam till DAEMON()-listan (/etc/rc.conf) det har dock visat sig att fam har en del problem och därför ersätts den gradvis med gamin i andra distributioner. Då fam och gamin är helt kompatibla är det valfritt hur du vill göra.

För att installera gamin använd följande kommando.

pacman -S gamin

(fam måste tas bort, man kan inte har både gamin och fam igång på samma system, detta kommer pacman att varna för. När du raderat fam, glöm inte att ta bort det ur DAEMON()-listan i /etc/rc.conf. Gamin behöver inte läggas till här.)

Hanterare för inlogging

GDM och KDM

Kräver inga särskilda inställningar, LXDE ska finnas som val i lista över fönsterhanterare. Saknas LXDE kan det krävas att du startar om gdm eller kdm.

SLIM

Denna inloggningshanterare kräver en del manuellt hanterade inställningar. Läs mer i deras dokumentation (på engelska) och skapa din /etc/slim.conf och ~/.xinitrc. I ~/.xinitrc ska LXDE startas med:

exec startlxde

WDM

Fyll på med information

XDM

XDM använder filen .xsession i hemkatalogen (för att ställa in detta globalt kan filen /etc/X11/Xsession användas) för att bestämma vilken fönsterhanterare och skrivbordsmiljö som ska starta. Detta är ett minimikrav för att det ska fungera.

#!/bin/sh
exec startlxde

Utan inloggningshanterare, använd startx

Kör följande kommando med administrationsrätt:

update-alternatives --config x-session-manager

Välj sedan startlxde för att nästa gång starta LXDE med kommandot startx.

Inställningar för lokalisering av tangentbord mm

  • GDM or KDM: Inga särskilda inställningar krävs.
  • SLIM: I din ~/.xinitrc före "exec startlxde" lägger du följande:
export LC_ALL=sv_SE.UTF-8
export LANGUAGE=sv_SE.UTF-8
export LANG=sv_SE.UTF-8
  • WDM: ?
  • XDM: ?

Minimal Arch + LXDE-Installation (EJ KOMPLETT!!)

  • Installera Arch bassystem med cd:n Arch core installer.
  • Aktivera förrådet för community och kör sedan:
pacman -Sy lxde xorg

HÄR BEHÖVS MER INFORMATION OM VILKA PAKET SOM KRÄVS FÖR ATT X11 SKA FUNGERA!