Skillnad mellan versioner av "CRUX"

Från LXDE.org
Hoppa till: navigering, sök
(step 3: configuring login managers)
Rad 1: Rad 1:
==Install LXDE with prt-get==
+
==Installera LXDE via prt-get==
 
Most of LXDE ports are available in "lxde" (3rd party) repository, rest of them and their dependencies can be found in core/opt/xorg/contrib collections (no other (than lxde) third party collections required).
 
Most of LXDE ports are available in "lxde" (3rd party) repository, rest of them and their dependencies can be found in core/opt/xorg/contrib collections (no other (than lxde) third party collections required).
 
Here are the steps to install lxde on crux:
 
Here are the steps to install lxde on crux:
  
===step 1: configuring prt-get===
+
===Steg 1: Inställningar för prt-get===
#Download lxde.httpup file: http://crux.nu/portdb/?a=getup&q=lxde
+
* Ladda hem filen lxde.httpup: http://crux.nu/portdb/?a=getup&q=lxde
#Copy lxde.httpup file to /etc/ports,
+
* Kopiera lxde.httpup till /etc/ports,
#Edit prt-get.conf, and add<br><code>prtdir /usr/ports/lxde</code><br>where appropriate, also enable "runscripts"(IMPORTANT!)<br><code>runscripts yes</code><br>if you (because of some unknown causes, of which I don't understand) do not want to enable this option you still can enable them by passing <code>--install-scripts</code> to prt-get via command line.<br> <b>NOTE: lxde repository does not need to be listed above core/opt/xorg/contrib, but preferably it should be listed above gnome/kde/xfce/(3rd party repos).</b>
+
* Redigera prt-get.conf och lägg till
#Run: <code>ports -u</code> to update ports tree and fetch lxde ports,
+
  prtdir /usr/ports/lxde
 +
Aktivera även "runscripts" ('''VIKTIGT!''')
 +
  runscripts yes
 +
Om du (på grund av någon märklig okänd anledning) inte vill aktivera detta alternativ kan de ändå köras med kommandoradsväxeln ''--install-scripts''.
 +
:'''OBS!''' lxde-förrådet behöver inte placeras för ''core/opt/xorg/contrib'' men bör placeras före ''gnome/kde/xfce/(tredjepartsförråd)''.
 +
* Kör:  
 +
  ports -u
 +
Detta uppdaterar ports-trädet och laddar hem lxde.
 +
 
 +
===Steg 2: Installera LXDE===
 +
Nu har du två vägar att gå.
 +
(''Du bör installera och ställa in en X-server innan du installerar LXDE, gärna en ljudserver med.'')
 +
 
 +
1. Installera lxde manuellt
 +
  prt-get depinst lxlauncher lxterminal
 +
:För att visa alla delar av lxde-biblioteket använd kommandot:
 +
  ports -l | sed -n 's|^lxde/||p'
 +
2. Installera lxde från en av två metaplatser:
 +
* lxde (rekomenderad), installerar de flesta delkomponenterna:
 +
  prt-get depinst lxde
 +
* lxde-lite, installerar de komponenter som behövs:
 +
  prt-get depinst lxde-lite
 +
 
 +
====Läs mer====
 +
[http://crux.nu/Wiki/LXDEPorts På wikin] finns en lista med tillgängliga komponenter.
  
===step 2: installing LXDE===
 
From now on you have got three choices:<br>
 
<b>WARNING: It's not bad idea to install and configure X server before installing lxde, also sound server preferably.</b>
 
#Install lxde ports that you want by hand ie.<br><code>prt-get depinst lxlauncher lxterminal</code><br>to see all ports available in lxde collection use:<br><code>ports -l | sed -n 's|^lxde/||p'</code>
 
#Install lxde from one of two metaports:
 
##lxde (recommended):<br><code>prt-get depinst lxde</code><br>Installs most of lxde components.
 
##lxde-lite:<br><code>prt-get depinst lxde-lite</code><br>Installs "barebone" lxde, the most BASICS components ;].
 
<b>NOTICE:</b> For list of components refer to that wiki page: http://crux.nu/Wiki/LXDEPorts
 
 
===Steg 3: Hanterare för inlogging===
 
===Steg 3: Hanterare för inlogging===
 
====GDM och KDM====
 
====GDM och KDM====
Rad 39: Rad 55:
 
Välj sedan startlxde för att nästa gång starta LXDE med kommandot startx.
 
Välj sedan startlxde för att nästa gång starta LXDE med kommandot startx.
  
==Troubleshooting==
+
==Felsökning==
 +
===Nedladdningslänken är trasig===
 +
Laga felet och kontakta sedan paketansvarige (se nedan).
  
===download link in port xxx is broken===
+
===Fotavtrycksfel, vad är det?===
Fix it by yourself and let me know (in that order) (contact at the bottom of that wiki page).
+
Det händer då och då och beror på att det är hart när omöjligt att förutse alla möjliga installationer och hårdvarukomponenter. Det kan se ut ungefär så här:
 +
=======> FEL: FOtavtryck stämmer inte:
 +
SAKNAS    -rwxr-xr-x      root/root      usr/lib/lxpanel/plugins/volumealsa.so
 +
NYTT      -rwxr-xr-x      root/root      usr/lib/lxpanel/plugins/volume.so
 +
=======> FEL: Misslyckades att bygga '/usr/ports/lxde/lxpanel/lxpanel#0.3.8.1-1.pkg.tar.gz'.
 +
Om du tror att du stött på något allvarligt kontakta paketansvarige (se nedan).
  
===I get footprint mismatch in port xxx===
+
===Jag kan inte skriva i lxterminal===
Most likely it will happen some day ;], usually it's nothing terrible, footprint mismatch like:
+
Det beror nog på att lxterminal inte vet vilken skaltyp du använder. Hantera inställningarna för skalet med följande kommando:
=======> ERROR: Footprint mismatch found:
+
   chsh -s /bin/bash ''användare''
MISSING   -rwxr-xr-x      root/root      usr/lib/lxpanel/plugins/volumealsa.so
 
NEW      -rwxr-xr-x      root/root      usr/lib/lxpanel/plugins/volume.so
 
=======> ERROR: Building '/usr/ports/lxde/lxpanel/lxpanel#0.3.8.1-1.pkg.tar.gz' failed.
 
will happen because you don't have alsa installed, which concludes to point that there is many software configurations and it's not always easy to track it. If you think you have found something serious contact me (contact at the bottom of that wiki page).
 
  
===I can't type anything in lxterminal===
+
===Vissa program visas inte i menyn===
That's probably because lxterminal does not know which shell you are using, setup your shell via chsh command ie.<br><code>chsh -s /bin/bash user</code>
+
Den som vet vad som är fel bör kontakta paketansvarige samt lägga in rätt lösning här och gärna även i den engelskspråkiga wikin.
  
===some applications are not listed in the menu===
+
===Mitt problem finns inte med i denna lista===
No f....g idea, I used dmenu too long (I'm not used to graphical menus) and never really messed with that problem, if you know the solution put it here.
+
Kontakta paketansvarige (se nedan) eller någon i LXDE-projektet, misstänker du att problemet är knutet till CRUX ska du i första hand vända dig till paketansvarige.
  
===my problem is not listed here===
+
==Kontakta paketansvarige==
Contact me aka "maintainer of the lxde ports" (contact at the bottom of that wiki page).
+
Om det uppstår problem relaterat till CRUX eller om du har förslag, råd eller konstruktiv kritik kan du kontakta [http://crux.nu/Wiki/BartlomiejPalmowski Bartlomiej Palmowski].
 
 
==contact maintainer==
 
In case of any troubles with lxde crux ports, suggestions, advices, constructive criticism, contact me:<br>http://crux.nu/Wiki/BartlomiejPalmowski
 
  
 
[[Kategori:LXDE]]
 
[[Kategori:LXDE]]
 
[[Kategori:Linuxdistributioner]]
 
[[Kategori:Linuxdistributioner]]
[[Kategori:Inte översatt]]
+
 
 +
[[en:CRUX]]

Versionen från 10 januari 2009 kl. 00.29

Installera LXDE via prt-get

Most of LXDE ports are available in "lxde" (3rd party) repository, rest of them and their dependencies can be found in core/opt/xorg/contrib collections (no other (than lxde) third party collections required). Here are the steps to install lxde on crux:

Steg 1: Inställningar för prt-get

 prtdir /usr/ports/lxde

Aktivera även "runscripts" (VIKTIGT!)

 runscripts yes

Om du (på grund av någon märklig okänd anledning) inte vill aktivera detta alternativ kan de ändå köras med kommandoradsväxeln --install-scripts.

OBS! lxde-förrådet behöver inte placeras för core/opt/xorg/contrib men bör placeras före gnome/kde/xfce/(tredjepartsförråd).
 • Kör:
 ports -u

Detta uppdaterar ports-trädet och laddar hem lxde.

Steg 2: Installera LXDE

Nu har du två vägar att gå. (Du bör installera och ställa in en X-server innan du installerar LXDE, gärna en ljudserver med.)

1. Installera lxde manuellt

 prt-get depinst lxlauncher lxterminal
För att visa alla delar av lxde-biblioteket använd kommandot:
 ports -l | sed -n 's|^lxde/||p'

2. Installera lxde från en av två metaplatser:

 • lxde (rekomenderad), installerar de flesta delkomponenterna:
 prt-get depinst lxde
 • lxde-lite, installerar de komponenter som behövs:
 prt-get depinst lxde-lite

Läs mer

På wikin finns en lista med tillgängliga komponenter.

Steg 3: Hanterare för inlogging

GDM och KDM

Kräver inga särskilda inställningar, LXDE ska finnas som val i lista över fönsterhanterare. Saknas LXDE kan det krävas att du startar om gdm eller kdm.

SLIM

Denna inloggningshanterare kräver en del manuellt hanterade inställningar. Läs mer i deras dokumentation (på engelska) och skapa din /etc/slim.conf och ~/.xinitrc. I ~/.xinitrc ska LXDE startas med:

exec startlxde

WDM

Fyll på med information

XDM

XDM använder filen .xsession i hemkatalogen för att bestämma vilken fönsterhanterare och skrivbordsmiljö som ska starta. Denna fil finns vanligan inte i ett grundinstallerad Debiansystem och måste därför skapas manuellt. Detta är ett minimikrav för att det ska fungera.

#!/bin/sh
exec startlxde

Utan inloggningshanterare, använd startx

Kör följande kommando med administrationsrätt:

update-alternatives --config x-session-manager

Välj sedan startlxde för att nästa gång starta LXDE med kommandot startx.

Felsökning

Nedladdningslänken är trasig

Laga felet och kontakta sedan paketansvarige (se nedan).

Fotavtrycksfel, vad är det?

Det händer då och då och beror på att det är hart när omöjligt att förutse alla möjliga installationer och hårdvarukomponenter. Det kan se ut ungefär så här:

=======> FEL: FOtavtryck stämmer inte:
SAKNAS  -rwxr-xr-x   root/root    usr/lib/lxpanel/plugins/volumealsa.so
NYTT   -rwxr-xr-x   root/root    usr/lib/lxpanel/plugins/volume.so
=======> FEL: Misslyckades att bygga '/usr/ports/lxde/lxpanel/lxpanel#0.3.8.1-1.pkg.tar.gz'.

Om du tror att du stött på något allvarligt kontakta paketansvarige (se nedan).

Jag kan inte skriva i lxterminal

Det beror nog på att lxterminal inte vet vilken skaltyp du använder. Hantera inställningarna för skalet med följande kommando:

 chsh -s /bin/bash användare

Vissa program visas inte i menyn

Den som vet vad som är fel bör kontakta paketansvarige samt lägga in rätt lösning här och gärna även i den engelskspråkiga wikin.

Mitt problem finns inte med i denna lista

Kontakta paketansvarige (se nedan) eller någon i LXDE-projektet, misstänker du att problemet är knutet till CRUX ska du i första hand vända dig till paketansvarige.

Kontakta paketansvarige

Om det uppstår problem relaterat till CRUX eller om du har förslag, råd eller konstruktiv kritik kan du kontakta Bartlomiej Palmowski.