Skillnad mellan versioner av "Debian"

Från LXDE.org
Hoppa till: navigering, sök
(Ny sida: ==Installing from an APT repository== Some of the LXDE packages are already in the official Debian repository. The rest and the latest packages are in our own repository maintained by Andre...)
 
Rad 1: Rad 1:
==Installing from an APT repository==
+
==Installation från APT==
Some of the LXDE packages are already in the official Debian repository. The rest and the latest packages are in our own repository maintained by Andrew Lee.
+
LXDE kräver Debian Testing (Lenny) eller Debian Unstable (Sid) på grund av libc6.
In order to use this repository, you should be using Debian testing (aka lenny) because the new LXDE packages provided by this repository have dependencies that can not be fulfilled by packages from Debian stable (aka etch). For example, etch ships a libc6 package that is too old for LXDE to work.
 
 
 
So, if you're on lenny, please add those lines to your /etc/apt/sources.list, or using Synaptic, and add this repository.
 
 
 
<nowiki>deb http://people.linux.org.tw/~andrew/debian/lxde/ ./ </nowiki>
 
 
 
'''update''' now lxde is in debian lenny official repo. no need to add other repo. just do the install.
 
 
 
After adding our repository, execute the following commands with root access.
 
  
 
  aptitude update
 
  aptitude update
 
  aptitude install lxde
 
  aptitude install lxde
  
Done!
+
Vill du ha en minimal installation av LXDE kör du följande kommandon
 
+
aptitude update
alternative if you want a minimal lxde without its recommended apps:
 
 
  aptitude install --without-recommends lxde
 
  aptitude install --without-recommends lxde
 +
Dett ger dig bara grunderna och inga särskilda program, dessa kan dock installeras manuellt efter hand som du behöver dem.
  
==Configuration for Reboot, Shutdown, and Suspend==
+
==Möjliggör omstart, avstängning och vänteläge==
On Debian, normal users by default do not have access to HAL power management. So, '''you need to add yourself to the group "powerdev"'''. Otherwise, "shutdown", "suspend", "hibernate", and "reboot" won't be available when you log out LXDE.
+
Vanliga användare kommer inte åt HAL och energifunktionerna och kan därför inte stänga av datorn, sätta den i vänteläge eller start om. För att kunna göra detta utan att vara root behöver din användare vara medlem i gruppen ''powerdev''.
 +
Logga in som root och skriv följande kommando i en terminal:
 +
gpasswd -a användarnamn powerdev
 +
(Byt ut "användarnamn" till det användarnamn som ska ha möjlighet att stänga av datorn mm)
  
You can do that by using the following command as root:
+
==Hanterare för inlogging==
 
+
===GDM och KDM===
gpasswd -a user powerdev
+
Kräver inga särskilda inställningar, LXDE ska finnas som val i lista över fönsterhanterare. Saknas LXDE kan det krävas att du startar om gdm eller kdm.
 
 
==Configuring Login Managers==
 
===GDM or KDM===
 
No manual configuration is needed. Just select LXDE from the available sessions listed by the display manager. If you don't see LXDE, restart your gdm or kdm, or reboot.
 
  
 
===SLIM===
 
===SLIM===
With this display manager, some manual configuration is needed. Please refer to their [http://slim.berlios.de/manual.php official document] and write your /etc/slim.conf and ~/.xinitrc. The command you should put in your ~/.xinitrc to start LXDE is:
+
Denna inloggningshanterare kräver en del manuellt hanterade inställningar. Läs mer i deras [http://slim.berlios.de/manual.php dokumentation (på engelska)] och skapa din /etc/slim.conf och ~/.xinitrc. I ~/.xinitrc ska LXDE startas med:
 
  exec startlxde
 
  exec startlxde
  
 
===WDM===
 
===WDM===
Anyone know how to use it please edit this.
+
Fyll på med information
  
 
===XDM===
 
===XDM===
XDM reads a file called .xsession in the user's home directory to determine which window manager (resp. desktop environment) to start. As it is usually not present on a fresh Debian installation, we have to create it and put LXDE's startup command there. As an example, this is a minimal working .xsession:
+
XDM använder filen .xsession i hemkatalogen för att bestämma vilken fönsterhanterare och skrivbordsmiljö som ska starta. Denna fil finns vanligan inte i ett grundinstallerad Debiansystem och måste därför skapas manuellt.
 
+
Detta är ett minimikrav för att det ska fungera.
 
  #!/bin/sh
 
  #!/bin/sh
 
  exec startlxde
 
  exec startlxde
  
===No display manager, use startx===
+
===Utan inloggningshanterare, använd ''startx''===
Run the following command with root access:
+
Kör följande kommando med administrationsrätt:
 
  update-alternatives --config x-session-manager
 
  update-alternatives --config x-session-manager
Then choose startlxde. The next time you run startx, LXDE will be started.
+
Välj sedan startlxde för att nästa gång starta LXDE med kommandot startx.
  
==Configuration for locales and input method==
+
==Inställningar för lokalisering av tangentbord mm==
*GDM or KDM: Setting locale is not needed. Input method can be specified by im-switch.
+
*GDM or KDM: Inga särskilda inställningar krävs.
*SLIM: put this in your ~/.xinitrc before "exec startlxde" to set locales.
+
*SLIM: I din ~/.xinitrc före "exec startlxde" lägger du följande:
zh_TW.UTF-8 (traditional Chinese, Taiwan) is my locale, please replace it with yours.
+
  export LC_ALL=sv_SE.UTF-8
  export LC_ALL=zh_TW.UTF-8
+
  export LANGUAGE=sv_SE.UTF-8
  export LANGUAGE=zh_TW.UTF-8
+
  export LANG=sv_SE.UTF-8
  export LANG=zh_TW.UTF-8
+
*WDM: ?
If you need to use input method, add those lines, too.
+
*XDM: ?
Please refer to the document of your input method. Here I use scim for example.
 
('''FIXME: Maybe we can use some im-switch compatible way here. Anyone know how to do it please fix this''')
 
export GTK_IM_MODULE=scim
 
export QT_IM_MODULE=xim
 
scim -d
 
  
==Minimal Debian + LXDE Installation==
+
==Minimal Debian + LXDE-installation==
* Install Debian base system with Debian netinst.
+
* Installera Debians bassystem, använd [http://www.debian.org/distrib/netinst nätverksintallationen]
* During the installation, don't choose anything in "tasksel". Only install the base system. Then, add our preceding repository, and do this:
+
* Välj inga program under installationen, installera bra bassystemet. Kör sedan följande kommando:
  apt-get install xorg xserver-xorg lxde
+
  aptitude install xorg xserver-xorg lxde
* To satisfy dependencies, testing (lenny) repositories have to be enabled.
 
'''(FIXME: The list is not complete. Please add required packages to run X11 here.)'''
 
  
* Here is a custom debian-installer which automaticly installs minimal LXDE on EeePC:
+
* [http://people.linux.org.tw/~andrew/debian/debian-eeepc-wpa-beta2+lxde.img CD-avbildning för att installera Debian med LXDE på eeePC]
http://people.linux.org.tw/~andrew/debian/debian-eeepc-wpa-beta2+lxde.img
+
** Kopiera in CD-avbildningen på ett USB-minne med ''dd''
 +
dd if=debian-eeepc.img of=/dev/<USB-ENHET>
 +
OBS: <USB-ENHET> = enheten, inte en partition.(/dev/sdX INTE /dev/sdX1)
  
Copy it onto your USB stick in the normal way with dd
+
==Debiansystem med LXDE förinstallerat==
 
+
Om du vill ha en ren Debianinstallation och använda LXDE kanske det kan vara ett bra alternativ att använda en Debianbaserad distribution istället.
dd if=debian-eeepc.img of=/dev/<YOUR-USB-DEVICE>
 
 
 
Note: <YOUR-USB-DEVICE> = the whole device, not a device partition (e.g. /dev/sdX NOT /dev/sdX1)
 
 
 
* most (if not all) ubuntu minimal desktop install guide should also works as [http://wiki.dennyhalim.com/ubuntu-minimal-desktop debian minimal desktop install]
 
 
 
==Debian variants with LXDE pre-installed==
 
If you want to make a fresh installation of Debian and use LXDE with it, keep in mind that there is some existing Debian-based distros that use LXDE. Maybe you can try that first:
 
 
 
; A custom installer with tweaked Debian+LXDE for EeePC from LXDE's debian package maintainer which reflash your Eee within 5mins to a new system.
 
Download: http://people.linux.org.tw/~andrew/debian/lxde/lxde-debian-eeepc-20080916.zip
 
 
 
How to use it:
 
 
 
1. Format a usb stick as FAT filesystem with bootable flag.
 
 
 
2. unzip everything into the stick and then run syslinux /dev/<YOUR-USB-DEVICE-PARTITION>
 
 
 
3. Boot from the usb stick, choose "YES" reflash your Eee to debian-lxde within 5mins.
 
 
 
Note: <YOUR-USB-DEVICE-PARTITION> = a device partition, not the whole device,(e.g. /dev/sdX1 NOT /dev/sdX)
 
 
 
; [http://cap.gediam.de (Sidux/Debian Sid-based)] GNU/Linux LXDE version
 
: Lightweight and small Sidux-based installable live CD featuring LXDE (default: booting in German, use F-key when you see the grub-screen to change your language to english).
 
  
 +
; [http://cap.gediam.de Sidux] (baseras på Debian Sid
 +
: Lättviktig och liten Siduxbaserad live CD med LXDE som kan installeras till disk. (OBS! Startar med tyska som standardspråk, använd F-tangenten när du ser startbilden för att byta språk).
  
 
[[Kategori:LXDE]]
 
[[Kategori:LXDE]]
 
[[Kategori:Linuxdistributioner]]
 
[[Kategori:Linuxdistributioner]]
[[Kategori:Inte översatt]]
+
 
 +
[[en:Debian]]

Versionen från 6 januari 2009 kl. 15.47

Installation från APT

LXDE kräver Debian Testing (Lenny) eller Debian Unstable (Sid) på grund av libc6.

aptitude update
aptitude install lxde

Vill du ha en minimal installation av LXDE kör du följande kommandon

aptitude update
aptitude install --without-recommends lxde

Dett ger dig bara grunderna och inga särskilda program, dessa kan dock installeras manuellt efter hand som du behöver dem.

Möjliggör omstart, avstängning och vänteläge

Vanliga användare kommer inte åt HAL och energifunktionerna och kan därför inte stänga av datorn, sätta den i vänteläge eller start om. För att kunna göra detta utan att vara root behöver din användare vara medlem i gruppen powerdev. Logga in som root och skriv följande kommando i en terminal:

gpasswd -a användarnamn powerdev

(Byt ut "användarnamn" till det användarnamn som ska ha möjlighet att stänga av datorn mm)

Hanterare för inlogging

GDM och KDM

Kräver inga särskilda inställningar, LXDE ska finnas som val i lista över fönsterhanterare. Saknas LXDE kan det krävas att du startar om gdm eller kdm.

SLIM

Denna inloggningshanterare kräver en del manuellt hanterade inställningar. Läs mer i deras dokumentation (på engelska) och skapa din /etc/slim.conf och ~/.xinitrc. I ~/.xinitrc ska LXDE startas med:

exec startlxde

WDM

Fyll på med information

XDM

XDM använder filen .xsession i hemkatalogen för att bestämma vilken fönsterhanterare och skrivbordsmiljö som ska starta. Denna fil finns vanligan inte i ett grundinstallerad Debiansystem och måste därför skapas manuellt. Detta är ett minimikrav för att det ska fungera.

#!/bin/sh
exec startlxde

Utan inloggningshanterare, använd startx

Kör följande kommando med administrationsrätt:

update-alternatives --config x-session-manager

Välj sedan startlxde för att nästa gång starta LXDE med kommandot startx.

Inställningar för lokalisering av tangentbord mm

  • GDM or KDM: Inga särskilda inställningar krävs.
  • SLIM: I din ~/.xinitrc före "exec startlxde" lägger du följande:
export LC_ALL=sv_SE.UTF-8
export LANGUAGE=sv_SE.UTF-8
export LANG=sv_SE.UTF-8
  • WDM: ?
  • XDM: ?

Minimal Debian + LXDE-installation

  • Installera Debians bassystem, använd nätverksintallationen
  • Välj inga program under installationen, installera bra bassystemet. Kör sedan följande kommando:
aptitude install xorg xserver-xorg lxde
dd if=debian-eeepc.img of=/dev/<USB-ENHET>

OBS: <USB-ENHET> = enheten, inte en partition.(/dev/sdX INTE /dev/sdX1)

Debiansystem med LXDE förinstallerat

Om du vill ha en ren Debianinstallation och använda LXDE kanske det kan vara ett bra alternativ att använda en Debianbaserad distribution istället.

Sidux (baseras på Debian Sid
Lättviktig och liten Siduxbaserad live CD med LXDE som kan installeras till disk. (OBS! Startar med tyska som standardspråk, använd F-tangenten när du ser startbilden för att byta språk).