LXPanel

Från LXDE.org
Version från den 10 januari 2009 kl. 14.58 av Brother (Diskussion | bidrag) (Ny sida: {| class="infobox" " align="right" cellspacing="4" cellpadding="1" style="width:20em; font-size:90%; text-align:left; border:1px solid grey; margin:1em; background:ghostwhite;" | colspan="3...)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök
LXPanel
LXPanel menu.png
Utvecklare LXDE-gruppen
Versionsnummer
Tillgänglig sedan 2008-09-10
Uppdateras ja
Programmingsspråk C
Plattform Flerplattform, Unixliknande
Projekttillstånd aktivt
Genre Skrivbordspanel
Licens GNU General Public License
Webbplats lxde.org

LXPanel är panelenhanteraren i LXDE. Skrivbordspanelen kan visa en meny över de installerade programmen genom att läsa så kallade .desktop-filer. Alternativen hanteras i en grafisk dialogruta och du slipper därför hantera inställningar i textfiler manuellt. "Kör"-funktionen med autokomplettering finns i LXPanel.

Placering av filer

 • Användarens inställningar lagras i ~/.config/lxpanel/<profilenamn>.
  • I LXDE används sessionsnamnet LXDE vilket gör att inställningarna lagras i ~/.config/lxpanel/LXDE.
 • Saknas personliga inställningar kommer de globla inställningarna i /usr/share/lxpanel/profile/<profilnamn> att användas.

Referens för huvudfilen "config"

Huvudinställningarna finns i filen config och ser ut ungefär så här:

[Command]
FileManager=pcmanfm %s
Terminal=xterm -e
LogoutCommand=
 • FileManager: filhanterare som används när ett panelprogram ska öppna en mapp.
 • Terminal: terminalemulator som används när ett panelprogram behöver öppna ett terminalfönster
 • LogoutCommand: program för att ta hand om utloggning ur sessionen. lxde-logout är huvudvalet i LXDE.

Paneler

Files defining the layout of panels are in ~/.config/lxpanel/<Profile>/panels. Each file in the directory defines a panel. On startup, all panels defined in those files are loaded. The default config file looks like this:

# lxpanel <profile> config file. Manually editing is not recommended.
# Use preference dialog in lxpanel to adjust config when you can.

# Global section: defines appearance and behavior of this panel. Vi har valt att inte översätta denna del.
Global {
  edge=bottom  # The edge this panel attaches to
  allign=left  # alignment: left/center/right
  margin=0    # margin: margin to the edge of the whole screen
  widthtype=percent  # percent/pixel
  width=100   # width of the panel: The unit used here is according to widthtype.
  height=26   # height of the panel
  transparent=0 # use (pseudo-)transparent background: on=1, off=0
  tintcolor=#000000 # color blended with the backgroud when transparency is used.
  alpha=0  # alpha value used to blend tintcolor with background.
  setdocktype=1  # ask the window manager to treat the panel as a dock.
  setpartialstrut=1 # ask the window manager to reserve the space for the panel and not to cover it with maximized windows
  usefontcolor=1  # use customize colors for the text instead of that defined in system theme.
  fontcolor=#ffffff  # color of text on the panel (Currently this is only supported by clock applet)
  background=1  # use customize image to draw the background of the panel. (cannot be used with transparent)
  backgroundfile=/usr/share/lxpanel/images/background.png # The image file used.
}


# Configuration of various applets
# Basic syntax:
# Plugin {
#  type=<plugin type>
#  expand=0  (optional, mainly used in "taskbar" and "space" applets.
#        expand=1 will stretch the applet to fill all available spaces)
#  Config {
#   ...
#  }
# }


Plugin {
  type = space
  Config {
    Size=2
  }
}

Plugin {
  type = menu
  Config {
    image=/usr/share/lxpanel/images/my-computer.png
    system {
    }
    separator {
    }
    item {
      command=run
    }
    separator {
    }
    item {
      image=gnome-logout
      command=logout
    }
  }
}

Plugin {
  type = launchbar
  Config {
    Button {
      id=pcmanfm.desktop
    }
    Button {
      id=gnome-terminal.desktop
    }
    Button {
      id=firefox.desktop
    }
  }
}

Plugin {
  type = space
  Config {
    Size=4
  }
}

Plugin {
  type = wincmd
  Config {
    Button1=iconify
    Button2=shade
  }
}

Plugin {
  type = space
  Config {
    Size=4
  }
}

Plugin {
  type = pager
}

Plugin {
  type = space
  Config {
    Size=4
  }
}

Plugin {
  type = taskbar
  expand=1
  Config {
    tooltips=1
    IconsOnly=0
    AcceptSkipPager=1
    ShowIconified=1
    ShowMapped=1
    ShowAllDesks=0
    UseMouseWheel=1
    UseUrgencyHint=1
    FlatButton=0
    MaxTaskWidth=150
    spacing=1
  }
}

Plugin {
  type = netstat
}

Plugin {
  type = cpu
}

Plugin {
  type = tray
}

Plugin {
  type = dclock
  Config {
    ClockFmt=%R
    TooltipFmt=%A %x
    BoldFont=0
  }
}


GNOME-liknande panelupplägg med två paneler

LXPanel har stöd för panelupplägg med flera paneler, exempel på en gnome-liknande inställning med ett tvåpanels upplägg kan hämtas här: http://lxde.svn.sourceforge.net/viewvc/lxde/trunk/lxpanel/data/two_panels/