Skillnad mellan versioner av "LinuxWorldExpo 08 pressrelease"

Från LXDE.org
Hoppa till: navigering, sök
(Ny sida: LXDE Press Release For immediate release 2008, August, 6 San Francisco, USA '''LXDE the fastest full featured operating system desktop on the market at the Linux World Expo 2008''' LXD...)
 
 
Rad 1: Rad 1:
LXDE Press Release
+
=LXDE Pressmeddelande=
 +
* För omedelbar publicering
 +
* 2008-08-06
 +
* San Francisco, USA
  
For immediate release
 
  
2008, August, 6
+
''Detta är en översättning av det engelskspråkiga pressmeddelandet. Eventuella mistag i texten lastas på översättaren, utgå från den engelska texten i första hand!.''
  
San Francisco, USA
+
==LXDE på Linux World Expo 2008==
 +
LXDE är den snabbaste fullt utvecklade skrivbordsmiljön på marknaden för Linuxbaserade operativsystem, utvecklingsgruppen kommer att närvara på Linux World Expo i San Francisco i augusti. De två huvudutvecklarna från Taiwan, Andrew Lee (huvudansvarig för paketeringen av mjukvaran och ansvarig för communityinsatser) och Fred Cien (huvudutveckling och design) är förnärvarande på besök i USA för att visa upp den resurssnåla skrivbordsmiljön. De har stöd av Mario Behling från Tyskland, företagsintegratör inom öppen källkod och huvudansvarg för kommunikation och försäljning, samt doktoranden och före detta IBM-anställde ingenjören Glen Johnson som är LXDEs sommunitykoordinator i USA.
  
'''LXDE the fastest full featured operating system desktop on the market at the Linux World Expo 2008'''
+
Efter mer än tre års intensiv utveckling har LXDE-gruppen nyligen startat ett privat bolag för att samordna de kommersiella insatserna. Bolaget är baserat i Taiwan och har ett europeiskt kontor i Berlin. Insatserna i USA sköts av Glen Johnson som är placerad i San Francisco och Austin.
 +
Systemet LXDE är fokuserat på hastighet, enkelhet för användare och flerspråksstöd.
  
LXDE is the fastest full featured Linux operating system desktop on the market and is being featured at Linux World Expo in San Francisco this August. Two of LXDE's main developers from Taiwan, Andrew Lee, Chief Maintainer and Community Manager and Fred Chien, Head of Development and Design, are currently visiting the US to showcase the resource saving operating system desktop. They are supported by Mario Behling, a business integrator in the field of Open Source from who is from Germany and is responsible  for Communications and Sales, and Glen Johnson, Ph.D. a former IBM engineer who is LXDE's Community Liaison in the US.
+
:"Användargränssnittet har ett mycket tilltalande utseende och en skön känsla, det är otroligt snabbt - till och med på mindre kraftfull hårdvara i exempelvis netbooks, mobila enheter och äldre datorer" säger Glen Johnson som utvecklat mjukvara för Linux i flera år för bl.a. IBMs Linux Technology Center i Austin.
  
After more than three years of intense development, the LXDE core team has recently set up a privately held company to facilitate its commercial operations. The company is based in Taiwan and has an European office in Berlin, Germany. US operations are supported by Glen Johnson who resides in the San Francisco Bay Area and Austin, TX.. The LXDE system itself focuses on speed, ease of use and mulitlanguage support.
+
:"Vi förväntar oss ett brett och stort intresse för vårt system och har redan bokat in en hel del möten med hårdvarutillverkare och linuxdistributörer. Vi är också intresserade av partnerskap med universitet och forskningsinstitut" förklarar Behling angående presentationen på Linux World Conference i San Francisco.
  
"The user interface has a very pleasing look and feel that works incredibly fast with the less powerful hardware found in netbooks, mobile devices and older computers." remarks Glen Johnson a longterm Linux software engineer, who  worked many years for IBM's Linux Technology Center in Austin, Texas and advises the LXDE on its American operations.
+
:"Vi fick nyligen höra att några linuxfantaster på Saint Louis University hade testat LXDE. Vårt system fick topppoäng bland en mängd linuxdistributioner. De förklarade för mig att 'det är väldigt, väldigt bra'. Jag är därför mycket nyfiken på att få se testresultaten och bakomliggande data." tillägger Andrew Lee som har bidragit till Debian GNU/Linux i mer än fem år och är huvudutvecklare för det första kinesiska utökningsprojektet.
  
"We expect a widespread interest in our system and we have already numerous appointments with hardware manufacturers and Linux distributors. We are also interested in partnerships with universities and research institutions", explains Behling regarding the presentation at the Linux World Conference in San Francisco.  
+
Bland de förväntade deltagarna på Linux World Conference finns CW Huang som arbetar för ASUSTek Inc som med sin EeePC är världens största tillverkare av netbooks. Huang gick nyligen med på att arbeta som teknisk rådgivare i LXDEs bolagsstyrelse tillsammans med Joy Ayo Tang, grundare av oneVillage Foundation. Tang har tidigare haft olika positioner på Cisco med ansvar för Myndigheters utrustning, Nya marknader och Högre affärsutveckling. Fram till nyligen var Tang direktör för Marknader och innovation på företaget Accton en stor Taiwanesisk hårdvaruleverantör.
  
"We were just recently informed that some Linux aficionados at  Saint Louis University have tested LXDE. Our system received top scores among the most widespread Linux distributions. They told me: 'It is really, really good.' So, I am very curious to see their benchmark results.", adds Andrew Lee, who has contributed to Debian for more than 5 years and is a core developer of the first Chinese Linux extension project.
+
==Detta är LXDE==
 +
LXDE är en fortning av "Lightweight X11 Desktop Environment", LX kan dessutom tydas som Linux. LXDE är speciellt framtaget för en ny generation enheter, exempelvis netbooks och mindre datorer.  
  
Among the expected visitors at the Linux World Conference is CW Huang, who works for ASUSTek Inc. which, with its EeePC Series is the largest netbook producer in the world. Huang recently agreed to serve as a Senior Technology Advisor on the board of the LXDE company along side Joy Ayo Tang, the founder of oneVillage Foundation. Tang has previously held several positions at Cisco with responsibilities for Government Alliances, Emerging Market Development and Executive Business Briefings. Until recently Tang served as a VP of Markets and Innovation at Accton, a large Taiwanese networking OEM and ODM.
+
LXDE använder mindre arbetsminne, mindre processortid och mindre utrymme på hprddisken samtidigt som alla viktiga funktioner och program användarna är vana vid finns tillgängliga. "Det finns ett otal bra skrivbordsmiljöer för Linux, exempelvis KDE, GNOME och XFCE, men dessa är inte anpassade för mindre energisnåla enheter på det sätt som LXDE är." säger Fred Chien från Taiwan som agerar huvudprogrammerare och styr utformningen av LXDE-projektet.
  
'''Background Info on LXDE'''
+
:"-Genom sin litenhet och resursbesparande utformning är LXDE inte bara intressant för användare av nyare netbook-liknande datorer utan även för användare med äldre datorer, exempelvis för personer med en sekundär dator eller personer i utvecklingsländer." Tillägger Andrew Lee, huvudansvarig för paketering av mjukvaran i LXDE.
  
LXDE is short for “Lightweight X11 Desktop Environment “; LX at the same time can also mean Linux. LXDE is especially designed for new generation devices like netbooks and small computers.  
+
LXDE utvecklas med hastighet, enkelhet för användare och resurssnålhet i fokus. För att uppnå detta har utvecklingsgruppen i Asien och Europa optimerat GTK-ramverket som används i många GNU/Linux-distributioner. Genom att använda GTK kan systemet dra nytta av att alla program som körs på GTK-baserade distirbutioner (exempelvis Debian GNU/Linux eller Ubuntu) även kan installeras på LXDE.
  
LXDE needs  less RAM, less CPU and less disk space, while it offers all the features and applications customers are accustomed to and like to use in a Linux desktop. "There are already numerous good Linux desktop environments like KDE, GNOME, XFCE on the market, but none of these is adapted and customized for the smaller energy savy devices as well as LXDE.", says Fred Chien from Taiwan who is serving as Head of Development and Design of the LXDE project.
+
Från projektets början har människor från flera olika länder i Asien (Taiwan, Hong Kong, Kina och Indien) och i Europa (Tyskland, Italien och Frankrike) deltagit i projektet och detta har lett till att flerspråksstödet har blivit en nyckelfunktion.
  
"Because of its lite weight and resource saving design LXDE is not only interesting for consumers with newer netPCs but also for users with older computers, for example for people who have a second PC or people in developing countries." adds Andrew Lee responsible for maintaining software packages in LXDE.  
+
För tillverkare av andra kommersiella GNU/Linux-distributioner med fokus på små konsumentenheter är det viktigt att alla delkomponenter i LXDE kan köras oberoende av varandra. Detta innebär att alla delkomponenter kan införas individuellt från varandra i GNU/Linux-distributioner. Många delkomponenter har redan infogats i netbook-versioner av Ubuntu och i produkter från företag, exemelvis gOS.
  
LXDE is being developed with speed, ease of usability and resource reduction in mind. For these purposes, the developer team in Asia and Europe has optimized the GTK toolkit which is commonly used in many Gnu/Linux distributions. By using GTK the system keeps the advantage, that all applications running on distributions using GTK, like Debian or Ubuntu, can be installed in a system using the LX desktop environment.
+
För mer information om LXDE besök oss på Linux World Expo i San Francisco den 3-5 augusti 2008, monterplats 1519 eller läs mer på vår webbplats.
  
From the start  LXDE has  involved people from several countries in Asia (Taiwan, Hong Kong, China, India) and in Europe (Germany, Italy, France). Because of this diverse background of developers, multi-language support has always been a key feature of LXDE.  
+
==Kontakt==
 +
'''Mario Behling'''
 +
:E-post: mb@lxde.org
 +
:Mobil, USA: +1 415 3518442
 +
:Mobil, Taiwan +886 960512275
 +
:Telefon, Tyskland +49 30 88764502
 +
:IRC: [irc://irc.oftc.net/#lxde #lxde on irc.oftc.net]
 +
Web: http://www.lxde.org
  
It is of particular interest for developers of other commercial Gnu/Linux distributions focusing on the market for small consumer devices that each component of LXDE can run independently. So, components of LXDE can be included in other Gnu/Linux operating system distributions. Many components have already been included in netbook distributions of Ubuntu or are being incorporated products by companies like gOS.
+
=Läs mer=
 
+
[[I media]]
For more information about LXDE please visit us at Linux World Expo in San Francisco from August 3-5, 2008 at booth 1519 or on our website at www.lxde.org.
 
 
 
'''Contact:'''
 
 
 
Mario Behling
 
 
 
mb@lxde.org
 
 
 
Mobile US: +1 415 3518442
 
 
 
Mobile Taiwan +886 960512275
 
 
 
Phone Germany +49 30 88764502
 
 
 
IRC #lxde on irc.oftc.net
 
 
 
http://www.lxde.org
 
 
 
==See Also==
 
[[In the Media]]
 
  
 
[[Kategori:Händelser]]
 
[[Kategori:Händelser]]
 
[[Kategori:Press]]
 
[[Kategori:Press]]
[[Kategori:Press Release]]
 
 
[[Kategori:Media]]
 
[[Kategori:Media]]
[[Kategori:Inte översatt]]
 
  
 
[[en:LinuxWorldExpo 08 Press Release]]
 
[[en:LinuxWorldExpo 08 Press Release]]

Nuvarande version från 9 januari 2009 kl. 23.55

LXDE Pressmeddelande

  • För omedelbar publicering
  • 2008-08-06
  • San Francisco, USA


Detta är en översättning av det engelskspråkiga pressmeddelandet. Eventuella mistag i texten lastas på översättaren, utgå från den engelska texten i första hand!.

LXDE på Linux World Expo 2008

LXDE är den snabbaste fullt utvecklade skrivbordsmiljön på marknaden för Linuxbaserade operativsystem, utvecklingsgruppen kommer att närvara på Linux World Expo i San Francisco i augusti. De två huvudutvecklarna från Taiwan, Andrew Lee (huvudansvarig för paketeringen av mjukvaran och ansvarig för communityinsatser) och Fred Cien (huvudutveckling och design) är förnärvarande på besök i USA för att visa upp den resurssnåla skrivbordsmiljön. De har stöd av Mario Behling från Tyskland, företagsintegratör inom öppen källkod och huvudansvarg för kommunikation och försäljning, samt doktoranden och före detta IBM-anställde ingenjören Glen Johnson som är LXDEs sommunitykoordinator i USA.

Efter mer än tre års intensiv utveckling har LXDE-gruppen nyligen startat ett privat bolag för att samordna de kommersiella insatserna. Bolaget är baserat i Taiwan och har ett europeiskt kontor i Berlin. Insatserna i USA sköts av Glen Johnson som är placerad i San Francisco och Austin. Systemet LXDE är fokuserat på hastighet, enkelhet för användare och flerspråksstöd.

"Användargränssnittet har ett mycket tilltalande utseende och en skön känsla, det är otroligt snabbt - till och med på mindre kraftfull hårdvara i exempelvis netbooks, mobila enheter och äldre datorer" säger Glen Johnson som utvecklat mjukvara för Linux i flera år för bl.a. IBMs Linux Technology Center i Austin.
"Vi förväntar oss ett brett och stort intresse för vårt system och har redan bokat in en hel del möten med hårdvarutillverkare och linuxdistributörer. Vi är också intresserade av partnerskap med universitet och forskningsinstitut" förklarar Behling angående presentationen på Linux World Conference i San Francisco.
"Vi fick nyligen höra att några linuxfantaster på Saint Louis University hade testat LXDE. Vårt system fick topppoäng bland en mängd linuxdistributioner. De förklarade för mig att 'det är väldigt, väldigt bra'. Jag är därför mycket nyfiken på att få se testresultaten och bakomliggande data." tillägger Andrew Lee som har bidragit till Debian GNU/Linux i mer än fem år och är huvudutvecklare för det första kinesiska utökningsprojektet.

Bland de förväntade deltagarna på Linux World Conference finns CW Huang som arbetar för ASUSTek Inc som med sin EeePC är världens största tillverkare av netbooks. Huang gick nyligen med på att arbeta som teknisk rådgivare i LXDEs bolagsstyrelse tillsammans med Joy Ayo Tang, grundare av oneVillage Foundation. Tang har tidigare haft olika positioner på Cisco med ansvar för Myndigheters utrustning, Nya marknader och Högre affärsutveckling. Fram till nyligen var Tang direktör för Marknader och innovation på företaget Accton en stor Taiwanesisk hårdvaruleverantör.

Detta är LXDE

LXDE är en fortning av "Lightweight X11 Desktop Environment", LX kan dessutom tydas som Linux. LXDE är speciellt framtaget för en ny generation enheter, exempelvis netbooks och mindre datorer.

LXDE använder mindre arbetsminne, mindre processortid och mindre utrymme på hprddisken samtidigt som alla viktiga funktioner och program användarna är vana vid finns tillgängliga. "Det finns ett otal bra skrivbordsmiljöer för Linux, exempelvis KDE, GNOME och XFCE, men dessa är inte anpassade för mindre energisnåla enheter på det sätt som LXDE är." säger Fred Chien från Taiwan som agerar huvudprogrammerare och styr utformningen av LXDE-projektet.

"-Genom sin litenhet och resursbesparande utformning är LXDE inte bara intressant för användare av nyare netbook-liknande datorer utan även för användare med äldre datorer, exempelvis för personer med en sekundär dator eller personer i utvecklingsländer." Tillägger Andrew Lee, huvudansvarig för paketering av mjukvaran i LXDE.

LXDE utvecklas med hastighet, enkelhet för användare och resurssnålhet i fokus. För att uppnå detta har utvecklingsgruppen i Asien och Europa optimerat GTK-ramverket som används i många GNU/Linux-distributioner. Genom att använda GTK kan systemet dra nytta av att alla program som körs på GTK-baserade distirbutioner (exempelvis Debian GNU/Linux eller Ubuntu) även kan installeras på LXDE.

Från projektets början har människor från flera olika länder i Asien (Taiwan, Hong Kong, Kina och Indien) och i Europa (Tyskland, Italien och Frankrike) deltagit i projektet och detta har lett till att flerspråksstödet har blivit en nyckelfunktion.

För tillverkare av andra kommersiella GNU/Linux-distributioner med fokus på små konsumentenheter är det viktigt att alla delkomponenter i LXDE kan köras oberoende av varandra. Detta innebär att alla delkomponenter kan införas individuellt från varandra i GNU/Linux-distributioner. Många delkomponenter har redan infogats i netbook-versioner av Ubuntu och i produkter från företag, exemelvis gOS.

För mer information om LXDE besök oss på Linux World Expo i San Francisco den 3-5 augusti 2008, monterplats 1519 eller läs mer på vår webbplats.

Kontakt

Mario Behling

E-post: mb@lxde.org
Mobil, USA: +1 415 3518442
Mobil, Taiwan +886 960512275
Telefon, Tyskland +49 30 88764502
IRC: #lxde on irc.oftc.net

Web: http://www.lxde.org

Läs mer

I media