Результат запиту до API MediaWiki

Це HTML-представлення формату JSON. HTML є гарним для налагодження, однак не придатний для прикладного використання.

Укажіть значення для параметра format, для того щоб змінити формат. Для перегляду не-HTML-представлення формату, JSON, вкажіть format=json.

Див. повну документацію, або довідку з API для детальнішої інформації.

{
  "warnings": {
    "main": {
      "*": "Unrecognized parameters: 'amp;meta', 'amp;siprop', 'amp;maxlag'"
    }
  },
  "batchcomplete": ""
}