Danh sách tập tin

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
 
Trang đầu
Trang trước
Trang cuối
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Thành viên tải Miêu tả Số phiên bản
04:47, ngày 17 tháng 7 năm 2013 Lxde-qt.png (tập tin) 544 kB Admin LXDE-Qt screenshot 1
11:39, ngày 26 tháng 5 năm 2013 Mageia logo.png (tập tin) 4 kB Admin   1
05:50, ngày 4 tháng 5 năm 2013 PCManFM.png (tập tin) 50 kB Admin   1
18:39, ngày 11 tháng 11 năm 2012 Foregroundnew.jpg (tập tin) 15 kB Admin Cropped 2
18:37, ngày 11 tháng 11 năm 2012 Foreground.jpg (tập tin) 29 kB Admin Cropped 2
16:21, ngày 17 tháng 10 năm 2012 Trisquel-logo-compact.png (tập tin) 14 kB Admin   1
16:18, ngày 17 tháng 10 năm 2012 Deb logo.png (tập tin) 2 kB Admin   6
09:14, ngày 11 tháng 7 năm 2012 Terminal.png (tập tin) 1 kB Admin   1
06:24, ngày 8 tháng 6 năm 2012 Foresight lxde 3.png (tập tin) 407 kB Admin   1
06:21, ngày 8 tháng 6 năm 2012 Foresight lxde 2.png (tập tin) 739 kB Admin   1
06:15, ngày 8 tháng 6 năm 2012 Lxde-screenshot.png (tập tin) 432 kB Admin   1
07:14, ngày 3 tháng 4 năm 2012 Foresight lxde.png (tập tin) 708 kB Admin   1
07:08, ngày 3 tháng 4 năm 2012 Tforsman.jpg (tập tin) 7 kB Admin   1
19:31, ngày 5 tháng 3 năm 2012 At.svg (tập tin) 737 byte Admin Adding a picture for the @-symbol. 1
18:57, ngày 3 tháng 3 năm 2012 Screenshot-PanelPreferences.png (tập tin) 42 kB Admin Screenshot of LXPanel preferences showing two instances of TestPlugin loaded. 1
18:56, ngày 3 tháng 3 năm 2012 Screenshot-TestPluginInAction.png (tập tin) 5 kB Admin A screenshot of two instances of TestPlugin running in LXPanel. 1
18:55, ngày 3 tháng 3 năm 2012 Screenshot-AddTestPlugin.png (tập tin) 34 kB Admin Screenshot of adding a TestPlugin. 1
17:01, ngày 26 tháng 1 năm 2012 Outdated icon.svg (tập tin) 40 kB Admin Source: http://images.wikia.com/bestbrute/images/c/c2/Outdated_icon.svg Date: 26 january 2012 License: GFDL 1
12:01, ngày 12 tháng 8 năm 2011 Asturix.png (tập tin) 13 kB Admin   1
17:18, ngày 24 tháng 5 năm 2011 Porteuslogo.png (tập tin) 8 kB Admin   3
17:17, ngày 24 tháng 5 năm 2011 Porteus-logo.png (tập tin) 21 kB Admin   1
11:16, ngày 16 tháng 4 năm 2011 LXDM.png (tập tin) 770 kB Admin   2
20:51, ngày 14 tháng 4 năm 2011 Student-loans-edu.pdf (tập tin) 40 kB Admin   1
20:33, ngày 16 tháng 2 năm 2011 LXDE desktop full.png (tập tin) 470 kB Admin   3
14:11, ngày 4 tháng 7 năm 2010 Express linux logo.png (tập tin)
Hình thu nhỏ có lỗi: Không có tập tin
32 kB Admin   1
14:10, ngày 4 tháng 7 năm 2010 Express logo.png (tập tin) 32 kB Admin   2
13:54, ngày 4 tháng 7 năm 2010 Express-linux.png (tập tin) 310 kB Admin   1
12:53, ngày 17 tháng 6 năm 2010 Sven Guckes.silhouette.jpg (tập tin) 15 kB Admin   2
19:04, ngày 2 tháng 6 năm 2010 Blaue Berge.jpg (tập tin) 28 kB Admin   1
15:32, ngày 30 tháng 5 năm 2010 Peppermint logo.png (tập tin) 7 kB Admin Peppermint OS logo. 1
12:17, ngày 16 tháng 4 năm 2010 Alert.png (tập tin) 13 kB Admin Cette icone a été crée par Everaldo Coelho [http://www.everaldo.com/] et fait partie du Crystal Project [http://www.everaldo.com/crystal/?action=license]. Ce fichier a été publié sous la licence LGPL [http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html] 1
08:10, ngày 4 tháng 4 năm 2010 Transifex-lxde.png (tập tin) 48 kB Admin   1
13:19, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Vector logo.gif (tập tin) 11 kB Admin   1
13:16, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Logo utoto.png (tập tin) 7 kB Admin   1
13:15, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Ojuba logo.png (tập tin) 9 kB Admin   1
13:13, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Myrinix logo.png (tập tin) 7 kB Admin   1
13:11, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Musix logo.png (tập tin) 44 kB Admin   1
13:09, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Logo moon.png (tập tin) 16 kB Admin   1
13:06, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Logo lliurex.png (tập tin) 17 kB Admin   1
13:04, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Logo caixa.gif (tập tin) 2 kB Admin   1
13:01, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Logo kademar.png (tập tin) 23 kB Admin   1
12:59, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Logo deft.png (tập tin) 108 kB Admin   1
12:30, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Logo alt.gif (tập tin) 3 kB Admin   1
12:27, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Logo unity.gif (tập tin) 4 kB Admin   1
12:26, ngày 12 tháng 3 năm 2010 T2 logo.png (tập tin) 2 kB Admin   1
12:24, ngày 12 tháng 3 năm 2010 Logo sourcemage.png (tập tin) 17 kB Admin   1
14:38, ngày 9 tháng 3 năm 2010 Lunar logo.png (tập tin) 11 kB Admin   3
13:56, ngày 9 tháng 3 năm 2010 Frugalware logo.png (tập tin) 38 kB Admin   1
13:53, ngày 9 tháng 3 năm 2010 Opensuse logo.png (tập tin) 7 kB Admin   1
13:50, ngày 9 tháng 3 năm 2010 Mandriva logo.png (tập tin) 10 kB Admin   1
Trang đầu
Trang trước
Trang cuối