Thông điệp hệ thống

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Đây là toàn bộ thông điệp hệ thống có trong không gian tên MediaWiki. Mời vào Địa phương hóa MediaWikitranslatewiki.net nếu bạn muốn đóng góp dịch chung cả MediaWiki.

Bộ lọc
Lọc theo tình trạng sửa đổi:    
Trang đầu
Trang trước
Trang cuối
Tên thông điệp Nội dung mặc định
Nội dung hiện thời
1movedto2 (Thảo luận) (Biên dịch) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (Thảo luận) (Biên dịch) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
about (Thảo luận) (Biên dịch) Giới thiệu
aboutpage (Thảo luận) (Biên dịch) Project:Giới thiệu
aboutsite (Thảo luận) (Biên dịch) Giới thiệu {{SITENAME}}
abusefilter (Thảo luận) (Biên dịch) Thiết lập bộ lọc sai phạm
abusefilter-accountreserved (Thảo luận) (Biên dịch) Tên tài khoản này được bộ lọc sai phạm bảo lưu để sử dụng.
abusefilter-action-block (Thảo luận) (Biên dịch) Cấm
abusefilter-action-blockautopromote (Thảo luận) (Biên dịch) Cấm tự thăng chức
abusefilter-action-degroup (Thảo luận) (Biên dịch) Loại khỏi nhóm
abusefilter-action-disallow (Thảo luận) (Biên dịch) Không cho phép
abusefilter-action-rangeblock (Thảo luận) (Biên dịch) Cấm theo dải
abusefilter-action-tag (Thảo luận) (Biên dịch) Thẻ
abusefilter-action-throttle (Thảo luận) (Biên dịch) Thắt cổ chai
abusefilter-action-warn (Thảo luận) (Biên dịch) Cảnh báo
abusefilter-autopromote-blocked (Thảo luận) (Biên dịch) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại, và bạn không được phép thực hiện nó. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn, một số quyền thường có của tài khoản hoàn chỉnh đã tạm thời gỡ bỏ ra khỏi tài khoản của bạn. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-blocked-display (Thảo luận) (Biên dịch) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại, và bị ngăn không cho bạn thực hiện nó. Ngoài ra, để bảo vệ {{PAGENAME}}, tài khoản cá nhân của bạn và tất cả các địa chỉ IP đi cùng với nó đã bị cấm sửa đổi. Nếu điều này xảy ra do nhầm lẫn, xin hãy liên hệ với một bảo quản viên. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-blocker (Thảo luận) (Biên dịch) Bộ lọc sai phạm
abusefilter-blockreason (Thảo luận) (Biên dịch) Bị bộ lọc sai phạm tự động cấm. Mô tả về quy định liên quan: $1
abusefilter-changeslist-examine (Thảo luận) (Biên dịch) kiểm tra
abusefilter-degrouped (Thảo luận) (Biên dịch) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại. Do đó, bạn không được phép thực hiện; vì tài khoản của bạn bị nghi là bị đánh cắp, tất cả các quyền đã bị thu hồi. Nếu bạn tin rằng điều này xảy ra do nhầm lẫn, xin hãy liên hệ với một hành chính viên cùng với lời giải thích cho tác vụ của mình, quyền của bạn có thể được phục hồi. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-degroupreason (Thảo luận) (Biên dịch) Quyền hạn đã bị bộ lọc sai phạm tự động tước bỏ. Mô tả quy định: $1
abusefilter-deleted (Thảo luận) (Biên dịch) Đã xóa
abusefilter-desc (Thảo luận) (Biên dịch) Áp dụng heuristic tự động vào các sửa đổi
abusefilter-diff-backhistory (Thảo luận) (Biên dịch) Trở lại lịch sử bộ lọc
abusefilter-diff-info (Thảo luận) (Biên dịch) Thông tin cơ bản
abusefilter-diff-invalid (Thảo luận) (Biên dịch) Không thể lấy các phiên bản yêu cầu
abusefilter-diff-item (Thảo luận) (Biên dịch) Khoản mục
abusefilter-diff-next (Thảo luận) (Biên dịch) Thay đổi sau
abusefilter-diff-pattern (Thảo luận) (Biên dịch) Điều kiện lọc
abusefilter-diff-prev (Thảo luận) (Biên dịch) Thay đổi cũ
abusefilter-diff-title (Thảo luận) (Biên dịch) Khác biệt giữa các phiên bản
abusefilter-diff-version (Thảo luận) (Biên dịch) {{GENDER:$3}}Phiên bản vào $1 bởi $2
abusefilter-disabled (Thảo luận) (Biên dịch) Tắt kích hoạt
abusefilter-disallowed (Thảo luận) (Biên dịch) Tác vụ này đã được tự động xác định là nguy hại, và do đó không được phép thực hiện. Nếu bạn tin rằng tác vụ của bạn là có tính xây dựng, xin hãy liên hệ với một bảo quản viên, và thông báo cho họ về những điều bạn đang cố gắng làm. Miêu tả ngắn về quy định nguy hại mà tác vụ của bạn gặp phải là: $1
abusefilter-edit (Thảo luận) (Biên dịch) Sửa đổi bộ lọc sai phạm
abusefilter-edit-action-block (Thảo luận) (Biên dịch) Cấm người dùng và/hoặc địa chỉ IP không được sửa đổi
abusefilter-edit-action-blockautopromote (Thảo luận) (Biên dịch) Tước trạng thái tự xác nhận của người dùng
abusefilter-edit-action-degroup (Thảo luận) (Biên dịch) Xóa người dùng ra khỏi tất cả các nhóm có quyền hạn
abusefilter-edit-action-disallow (Thảo luận) (Biên dịch) Ngăn người dùng thực hiện tác vụ nghi ngờ
abusefilter-edit-action-rangeblock (Thảo luận) (Biên dịch) Cấm dải /16 từ IP gốc của người dùng.
abusefilter-edit-action-tag (Thảo luận) (Biên dịch) Đánh dấu sửa đổi này để xem xét về sau.
abusefilter-edit-action-throttle (Thảo luận) (Biên dịch) Chỉ kích hoạt tác vụ nếu người dùng vượt một giới hạn tỷ lệ
abusefilter-edit-action-warn (Thảo luận) (Biên dịch) Kích hoạt những tác vụ này sau khi đưa ra cảnh cáo cho người dùng
abusefilter-edit-bad-tags (Thảo luận) (Biên dịch) Một hoặc một số thẻ bạn chỉ định không hợp lệ. Thẻ phải ngắn, và chúng không nên chứa các ký tự đặc biệt.
abusefilter-edit-badfilter (Thảo luận) (Biên dịch) Bộ lọc bạn chỉ định không tồn tại
abusefilter-edit-badsyntax (Thảo luận) (Biên dịch) Có lỗi cú pháp trong bộ lọc bạn chỉ định. Đầu ra của bộ phân tích cú pháp là: <pre>$1</pre>
abusefilter-edit-builder-funcs-ccnorm (Thảo luận) (Biên dịch) Chuẩn hóa các ký tự dễ gây nhầm lẫn (ccnorm)
abusefilter-edit-builder-funcs-contains-any (Thảo luận) (Biên dịch) Tìm hơn một chuỗi con trong chuỗi (contains_any)
abusefilter-edit-builder-funcs-count (Thảo luận) (Biên dịch) Số lần chuỗi X xuất hiện trong chuỗi Y (count)
Trang đầu
Trang trước
Trang cuối