Thống kê

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Thống kê trang
Số trang nội dung3
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
10
Số tập tin đã tải lên0
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi LXDE.org được thành lập58
Số sửa đổi trung bình trên một trang5,80
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản26
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
0
Bot (danh sách thành viên)1
Bảo quản viên (danh sách thành viên)4
Hành chính viên (danh sách thành viên)4
Kiểm định viên (danh sách thành viên)2