Fedora

Từ LXDE.org
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Fedora LXDE Spin
LXDE Fedora12.png
Developer Christoph WickertFedora LXDE Special Interest Group
Bản phát hành hiện tại Fedora 14 LXDE Spin
Phiên bản mới nhất Fedora 14
Ngày phát hành 25 tháng 5 năm 2010
Cập nhật thường xuyên
Ngôn ngữ lập trình C
Nền tảng Hệ điều hành Linux
Trạng thái hoạt động
Giấy phép Giấy phép Công cộng GNU và những giấy phép tự do khác
Website spins.fedoraproject.org/lxde

Trạng thái hiện tại của LXDE trong Fedora

LXDE đã có trong Fedora từ phiên bản 8. Trong Fedora 10, LXDE đã trở thành tính năng chính thức, và từ Fedora 13 một bản tùy chỉnh LXDE Spin (Live CD có thể cài đặt) đã được phát hành. Phiên bản 14 mới nhất của Fedora cũng có LXDE Spin. Thông tin chi tiết và download tại http://spins.fedoraproject.org/lxde/.

Cài đặt

Nếu bạn đang dùng một môi trường màn hình nền (desktop environment) khác như GIME, KDE hay XFCE, bạn có thể cài Fedora qua ứng dụng đồ họa "Add/Remove Software", hay qua chế độ dòng lệnh:

yum install @lxde-desktop

Cấu hình những bộ quản lý đăng nhập

Đối với GDM, KDM và XDM ta không cần tùy chỉnh vì /etc/X11/prefdm sẽ tự động khởi động bộ quản lý đăng nhập tương ứng. Nếu bạn thật sự muốn chỉ định một bộ quản lý độc lập cho môi trường màn hình nền bạn có thể chỉnh sửa trong /etc/sysconfig/desktop:

DISPLAYMANAGER=GNOME|KDE|XDM

GDM hay KDM

Hãy chọn LXDE từ danh sách những phiên làm việc (session) được liệt kê bởi bộ quản lý hiển thị. Nếu bạn không thấy LXDE trong danh sách, hãy khởi động lại GDM hay KDM, hay khởi động lại máy.

LXDM

Để thiết lập LXDM là bộ hiển thị mặc định, bạn hãy chỉnh sửa lại /etc/sysconfig/desktop:

DISPLAYMANAGER=/usr/sbin/lxdm

Hãy kiểm tra đường dẫn này có đúng hay không, đối với những phiên bản trước thì LXDM được cài ở /usr/bin/lxdm.

Thiết lập cho LXDE là màn hình nền mặc định

Để dùng LXDE như là môi trường màn hình nền mặc định cho những người dùng mới, bạn hãy thêm dòng này vào /etc/sysconfig/desktop:

PREFERRED=/usr/bin/startlxde

References

Bản mẫu:Reflist

Liên kết bên ngoài

Để xem thêm thông tin và ảnh chụp màn hình của LXDE trong Fedora, bạn hãy vào Fedora Project Wiki: