MediaWiki:Expensive-parserfunction-category

Từ LXDE.org
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trang có quá nhiều lời gọi hàm cú pháp cần mức độ xử lý cao