MediaWiki:Titlewhitelist

Từ LXDE.org
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
  1. Đây là danh sách trắng tiêu đề. Hãy dùng “#” để chú thích.
  2. Nội dung theo mặc định không phân biệt chữ hoa và chữ thường.