Thống kê phương tiện

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Thống kê về các kiểu tập tin đã tải lên. Bảng này chỉ liệt kê phiên bản mới nhất của các tập tin. Các phiên bản cũ hoặc các phiên bản bị xóa được bỏ qua.

Văn phòng

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
application/pdf.pdf2 (1,47%)6.085.315 byte (5,8 MB; 27%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 6.085.315 byte (5,8 MB; 27%).

Bản vẽ (hình ảnh vectơ)

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/svg+xml.svg3 (2,21%)411.634 byte (402 kB; 1,83%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 411.634 byte (402 kB; 1,83%).

Hình ảnh bitmap

Kiểu MIMEPhần mở rộng có thểSố tập tinKích thước kết hợp
image/png.png, .apng102 (75%)11.590.960 byte (11,05 MB; 51,5%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe24 (17,6%)4.380.154 byte (4,18 MB; 19,5%)
image/gif.gif5 (3,68%)36.163 byte (35 kB; 0,161%)

Tổng kích thước tập tin của phần này: 16.007.277 byte (15,27 MB; 71,1%).

Tất cả tập tin

Tổng kích thước của tất cả các tập tin: 22.504.226 byte (21,46 MB).