Thành viên:Smile4ever

Từ LXDE.org
Phiên bản vào lúc 17:56, ngày 11 tháng 2 năm 2013 của Smile4ever (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “I only speak English.”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

I only speak English.